söndag 31 mars 2013

Om sårbarhet


Det är först nyligen som ordet sårbarhet har kommit att beteckna en positiv egenskap i nära relationer. Ordet innebär att vara öppen för attack eller skada. Det som kännetecknar många av våra nutida superhjältar och även en del gamla gudar är att de är och var osårbara. Samtidigt brukar de också ha hemliga sårbarheter - annars skulle det inte finnas några spännande berättelser om dem. För att Akilles skulle växa upp och bli osårbar doppade hans mor honom i en flod när han var liten. Men eftersom hon höll honom i den ena hälen blev han inte osårbar just där. Detta enda känslighet dödade honom i slutet av berättelsen.

Hur en term som tidigare betecknade den svagaste länken kom att förknippas med känslomässig närhet är ett tecken på civilisation. Hoten i världen har förändrats. Det finns lite plats för den rustning som våra förfäder hade under t ex meddeltiden. Vid en viss punkt blir varje försök att vara osårbar meningslöst. Genom att identifiera och acceptera våra svagheter och dela och bearbeta dem tillsammans med de vi litar på omvandlar vi en oskyddad svaghet till en styrka.

De flesta av oss har fler sårbarheter än Akilles. Att omfamna sårbarheten som en positiv egenskap framkallar möjligheten för ömsesidig förtroende. Det innebär att vi litar på att de vi har i vår närmiljö inte kommer att skada oss, att de inte är fientliga. Vi lär oss att lita på att våra nära och kära kan hjälpa oss med att uppnå och vara kvar i välbefinnande, att de kan hantera vårt känslomässiga tillstånd och i vissa fall kan vi även lägga våra liv i deras händer.

Att känna sig sårad pga. någonting som hänt under arbetsdagen eller i relation till vänner eller obekanta människor kan vara smärtsamt. Men att såras av den vi har en kärleksrelation till kan göra att vi drar oss undan under lång tid, eftersom vi är som mest sårbara när vi är nakna - både fysiskt och känslomässigt. Vår sexuella medvetenhet växer långsamt och genom vår erfarenhet definierar vi och skapar sexualiteten medan det händer. Kärlekspar lär sig sin sexualitet tillsammans med varandra. Så på ett sätt är alla som har sex sårbara. Erkännandet av detta faktum kan skapa en viss ”helig” plats som kan ge ytterligare näring till samhörighet, identifikation och omsorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar