onsdag 27 mars 2013

Traumatisk bindning – att vara kvar i destruktiva och exploaterande relationer


Man kan inte beskriva problem i relationer utan att ta upp frågan om det vi kallar för traumatisk bindning. Att vara kvar i exploaterande, utnyttjande och destruktiva relationer kan skapa osynliga bindande kedjor mellan dig och en annan person. En person som är farlig för dig, som utnyttjar och som förgiftar både relationen och ditt sinne, där känslan av att vara förrådd är grundläggande. Misshandel i relationer - båda när det gäller barn och vuxna - sexuellt utnyttjande och hot är alla exempel på områden där traumatisk bindning förekommer. Men inte bara relationer i familjer eller hos par kan innehålla dessa destruktiva bindningar. Detta kan vara aktuellt i alla relationsmässiga sammanhang som bygger på makt, kontroll och utnyttjande, t ex i företag, politiska partier och religiösa eller andliga föreningar och samfund. Alla relationer som har det gemensamt att de är viktiga för dig och är intensiva och handlar om ett utnyttjande av makt och tillit.

Typiska kännetecken på traumatisk bindning:

• När du fortsätter att försvara, förklara och ”täcka över” en relation trots att människor i din omgivning förmedlar starka negativa reaktioner
• När personen du har en relation med har ett konstant mönster av att inte handla för att bryta ett destruktivt mönster och du fortsätter tro på alla falska löften
• När det finns upprepade destruktiva bråk som ingen vinner
• När andra är förskräckta över det som pågår i ditt liv men du inte är det
• När du är besatt av att visa andra att han eller hon har fel om dig, din relation eller hur personen i relationen behandlar dig
• När du känner dig låst därför att du vet att personen är destruktiv men du tror inte du kan göra någonting åt det eller är ”dömd” att ha det så
• När du känner lojalitet med en person även då du bär på hemligheter som kan skada andra
• När du närmar dig en person som du vet är destruktiv för dig med en önskan om att hjälpa den personen att förändras
• När en persons talanger, karisma eller bidrag till samhället får dig att förbise destruktiva, exploaterande eller nedvärderande ageranden från den personens sida
• När du inte förmår lösgöra dig från en person även då du inte litar på eller egentligen inte ens tycker om den personen
• När du upplever att du saknar, längtar efter eller känner nostalgi för en relation som varit skadlig för dig – även om relationen höll på att förstöra ditt liv
• När ovanligt höga krav ställs på dig att ”täcka över” att du varit utnyttjad, kränkt eller exploaterad
• När du hemlighåller en persons destruktiva beteenden gentemot dig på grund av den personens ställning eller på grund av allt det goda den personen gjort i t ex samhället
• Om det historiskt sätt varit så i en relation att löften och överenskommelser brutits och du är ombedd att bortse från detta

Om du upplever att  någon eller flera av dessa mönster är upphov till  ohanterliga  svårigheter i ditt liv är du välkommen att kontakta DBK för vidare samtal - 08-654 00 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar