söndag 31 mars 2013

Om sårbarhet


Det är först nyligen som ordet sårbarhet har kommit att beteckna en positiv egenskap i nära relationer. Ordet innebär att vara öppen för attack eller skada. Det som kännetecknar många av våra nutida superhjältar och även en del gamla gudar är att de är och var osårbara. Samtidigt brukar de också ha hemliga sårbarheter - annars skulle det inte finnas några spännande berättelser om dem. För att Akilles skulle växa upp och bli osårbar doppade hans mor honom i en flod när han var liten. Men eftersom hon höll honom i den ena hälen blev han inte osårbar just där. Detta enda känslighet dödade honom i slutet av berättelsen.

Hur en term som tidigare betecknade den svagaste länken kom att förknippas med känslomässig närhet är ett tecken på civilisation. Hoten i världen har förändrats. Det finns lite plats för den rustning som våra förfäder hade under t ex meddeltiden. Vid en viss punkt blir varje försök att vara osårbar meningslöst. Genom att identifiera och acceptera våra svagheter och dela och bearbeta dem tillsammans med de vi litar på omvandlar vi en oskyddad svaghet till en styrka.

De flesta av oss har fler sårbarheter än Akilles. Att omfamna sårbarheten som en positiv egenskap framkallar möjligheten för ömsesidig förtroende. Det innebär att vi litar på att de vi har i vår närmiljö inte kommer att skada oss, att de inte är fientliga. Vi lär oss att lita på att våra nära och kära kan hjälpa oss med att uppnå och vara kvar i välbefinnande, att de kan hantera vårt känslomässiga tillstånd och i vissa fall kan vi även lägga våra liv i deras händer.

Att känna sig sårad pga. någonting som hänt under arbetsdagen eller i relation till vänner eller obekanta människor kan vara smärtsamt. Men att såras av den vi har en kärleksrelation till kan göra att vi drar oss undan under lång tid, eftersom vi är som mest sårbara när vi är nakna - både fysiskt och känslomässigt. Vår sexuella medvetenhet växer långsamt och genom vår erfarenhet definierar vi och skapar sexualiteten medan det händer. Kärlekspar lär sig sin sexualitet tillsammans med varandra. Så på ett sätt är alla som har sex sårbara. Erkännandet av detta faktum kan skapa en viss ”helig” plats som kan ge ytterligare näring till samhörighet, identifikation och omsorg.

fredag 29 mars 2013

Glad påsk - och tänk på att...


... de flesta människor upplever påsk som en glad tid fylld av familjesamvaro, kontakt med nära vänner och glada fester. För sexberoende personer och deras anhöriga kan dock helgen vara en prövning. För dessa individer är påsk stressande och det kan kännas obehagligt att behöva vara ”lycklig”, sorglös och känslomässigt närvarande (eller åtminstone låtsas vara det).  Ibland är tillfrisknande sexberoende personer överväldigade av trycket och kan t.o.m. återgå till sina gamla utagerandemönster. Och många ännu-inte-i-tillfrisknandet sexberoende personer upptäcker hur de eskalerar i sina destruktiva mönster. Antingen tillbringar de mer tid i sina utageranden eller så ökar de den känslomässiga intensiteten i sina beteenden genom att delta i nya, mer kraftfulla och spänningsfyllda handlingar.
Lyckligtvis finns det ett antal steg som alla sexberoende personer kan vidta för att bibehålla eller till och med påbörja nykterhet under påskhelgen.
Om du redan är i tillfrisknande för sexberoende:
• Håll dig till dina vanliga rutiner så mycket som möjligt. Även om dessa sannolikt kommer att störas av lediga dagar, fester och andra evenemang. Rutiner ger tröst och trygghet, och välbefinnande är mycket viktigt under stressiga tider. Håll dig till ditt vanliga schema när det gäller att gå på gym, städa huset, titta på din favorit TV-program, etc.
• Fortsätt att delta i dina terapisessioner, 12-stegsmöten eller i andra stödgrupper och tillfrisknande sammanhang. Du kanske även behöver delta i några extra möten?  De flesta tillfrisknande personer tycker helgdagar är svåra och att tala om det på gruppnivå hjälper inte bara dig utan alla andra i rummet.
• Försök att inte FROSSA med alkohol. Bara för att du inte kan agera ut sexuellt eller romantiskt betyder det inte att du måste bedöva dig själv med drinkar! I tillfrisknandets värld kallas detta för att byta platser på Titanic. Utsikten är annorlunda, men fartyget sjunker fortfarande.
• Använd inte påsk maten eller godis för att slå på dig själv! Ingen är perfekt. Att slå sig sönder och samman över en relativt ofarlig överselse under en säsong där även alla andra människor ibland kämpar med självbehärskning är meningslöst, och en snabb väg till återfall.
• Ta hand om dig. Ibland tillbringar sexberoende personer så mycket tid med att oroa sig för andra (make, barn, etc.) under lediga tider att de glömmer bort sig själva. Förutom grundläggande egenvård (t ex att äta rätt, få tillräckligt med sömn, gå på möten, och checka in med din sponsor), bör du köpa dig en gåva eller ta några minuter att helt enkelt fly stojet och stimmet och njuta av ensamheten och tystnaden. Många i tillfrisknande upplever en kort paus som ett bra sätt att ladda batterierna.
• Undvik att isolera dig. Om du bor ensam är det bra att komma ut ur huset för att bara ta en promenad, en bit mat, se en film eller umgås med familjemedlemmar eller vänner i tillfrisknande. Ju mer du är i närheten av stödjande människor i ditt nätverk, desto mindre sannolikt är det att du tar ett återfall.
• Om du verkligen kämpar med att avhålla dig, hitta ett sätt att hjälpa en annan person. Detta gör verkligen jobbet. Volontär på ett härbärge, hjälpa till i olika frivillig organisationer, eller bäst av allt, hitta ett sätt att hjälpa en annan sexberoende eller kärleksberoende att hålla sig fri från utageranden.
• Använd inte fantasin om att alla andra har en perfekt påskhelg och du är den enda som behöver kämpa. ALLA kämpar. Mediebilden av lyckliga familjer leende och sjungande medan de småmysigt äter ägg på varandan är inte verkligheten. Verkliga livet är stökigt. Verkliga människor är röriga. Riktiga helger är också röriga och stressande för många människor ... och det är helt OK.
Om du fortfarande är aktiv i ditt sexberoende eller kärleksberoende:
Nu är en bra tid att räcka ut en hand och be om och ta emot hjälp. Den bästa gåva du kan ge dig själv och dina nära och kära är sexuell nykterhet. Att gå på ett möte eller prata med en certifierad sexberoende terapeut är fina första steg. Du kanske inte "blir bra" i tid för att njuta fullt ut av just den här påsken, men med lite hårt arbete och engagemang kan du se till att framtida säsonger är fyllda med äkta intimitet och glädje. Certifierade sexberoende terapeuter finns på DBK (www.dbksverige.se), eller så kan du söka upp möten genom att söka på webbplatserna för SLAA, SAA eller ASD.
Jag önskar alla människor en riktigt glad Påsk!

onsdag 27 mars 2013

Traumatisk bindning – att vara kvar i destruktiva och exploaterande relationer


Man kan inte beskriva problem i relationer utan att ta upp frågan om det vi kallar för traumatisk bindning. Att vara kvar i exploaterande, utnyttjande och destruktiva relationer kan skapa osynliga bindande kedjor mellan dig och en annan person. En person som är farlig för dig, som utnyttjar och som förgiftar både relationen och ditt sinne, där känslan av att vara förrådd är grundläggande. Misshandel i relationer - båda när det gäller barn och vuxna - sexuellt utnyttjande och hot är alla exempel på områden där traumatisk bindning förekommer. Men inte bara relationer i familjer eller hos par kan innehålla dessa destruktiva bindningar. Detta kan vara aktuellt i alla relationsmässiga sammanhang som bygger på makt, kontroll och utnyttjande, t ex i företag, politiska partier och religiösa eller andliga föreningar och samfund. Alla relationer som har det gemensamt att de är viktiga för dig och är intensiva och handlar om ett utnyttjande av makt och tillit.

Typiska kännetecken på traumatisk bindning:

• När du fortsätter att försvara, förklara och ”täcka över” en relation trots att människor i din omgivning förmedlar starka negativa reaktioner
• När personen du har en relation med har ett konstant mönster av att inte handla för att bryta ett destruktivt mönster och du fortsätter tro på alla falska löften
• När det finns upprepade destruktiva bråk som ingen vinner
• När andra är förskräckta över det som pågår i ditt liv men du inte är det
• När du är besatt av att visa andra att han eller hon har fel om dig, din relation eller hur personen i relationen behandlar dig
• När du känner dig låst därför att du vet att personen är destruktiv men du tror inte du kan göra någonting åt det eller är ”dömd” att ha det så
• När du känner lojalitet med en person även då du bär på hemligheter som kan skada andra
• När du närmar dig en person som du vet är destruktiv för dig med en önskan om att hjälpa den personen att förändras
• När en persons talanger, karisma eller bidrag till samhället får dig att förbise destruktiva, exploaterande eller nedvärderande ageranden från den personens sida
• När du inte förmår lösgöra dig från en person även då du inte litar på eller egentligen inte ens tycker om den personen
• När du upplever att du saknar, längtar efter eller känner nostalgi för en relation som varit skadlig för dig – även om relationen höll på att förstöra ditt liv
• När ovanligt höga krav ställs på dig att ”täcka över” att du varit utnyttjad, kränkt eller exploaterad
• När du hemlighåller en persons destruktiva beteenden gentemot dig på grund av den personens ställning eller på grund av allt det goda den personen gjort i t ex samhället
• Om det historiskt sätt varit så i en relation att löften och överenskommelser brutits och du är ombedd att bortse från detta

Om du upplever att  någon eller flera av dessa mönster är upphov till  ohanterliga  svårigheter i ditt liv är du välkommen att kontakta DBK för vidare samtal - 08-654 00 66

söndag 24 mars 2013

Svek


Otrohet, oärlighet och bedrägeri är smärtsamma att uppleva - oavsett om man är på den mottagande sidan eller den som gör det. Ju djupare vi är i en relation med någon annan, ju mer öppnar vi oss för sårbarhet. I livet är det tyvärr oundvikligt att ibland svika eller skada de man älskar, detta verkar vara en del av den mänskliga naturen. Men när vi medvetet går in för att bedra en annan och genom detta kliver ur vår egen integritet, bryter vi mot deras förtroende och detta aktiverar skam hos oss själva. Att å andra sidan vara förrådd av en person vi litat på - särskilt av en älskare - är en av de mest smärtsamma upplevelser vi kan uthärda i livet.
 Oavsett om du svikit en annan eller svikits själv, är det viktigt att göra en bedömning eller inventering av vad du gjorde eller hur du reagerade. Ta sedan den tid som krävs för att förlåta dig själv eller någon annan. Det kan ta år att återställa förtroendet och att förlåta någon som svikit dig. Det finns inget recept för hur lång tid detta tar och därför går det inte att tvinga eller stressa på processen. Det är komplicerade frågor. Ge dig själv en paus, ta den tid du behöver och låt naturen ha sin gång. Om du gör det kommer du naturligtvis att läka och bli starkare.

onsdag 20 mars 2013

Etik


Den sista tiden har vi på DBK kontaktats av ett antal personer som gör behandling för sexberoende eller kärleksberoende i en annan verksamhet. Dessa personer har haft en önskan om att påbörja behandling hos oss istället för att fortsätta i den behandlingsverksamheten. Anledningen uppges vara att den som leder den verksamheten har haft en sexuell relation med en kvinnlig patient. Detta är givetvis oacceptabelt. Det är också oacceptabelt att man fortsätter i den verksamheten och t.o.m. använder sin position för att prata om sin egen återfallsprocess i en behandlingsgrupp.  Jag vill med denna blogg inlägg helt ta avstånd från detta och andra brott mot etikregler och samtidigt återigen ta upp frågan om att behandlingsverksamheter som behandlar sexberoende saknar riktlinjer för styrning och granskning från myndigheternas sida. Hos Socialstyrelsen finns inget tillsynsansvar (se även mitt blogginlägg – ”Brev till Socialstyrelsen” från den 8 febuari 2013). 
     
Som ansvarig för en behandlingsverksamhet som bedriver behandling för sexberoende, kärleksberoende, anhörigproblematik och medberoende relaterad till sexberoende är det viktigt att all den personal som arbetar på DBK är införstådda med de etikregler som gäller, samt de handlingsplaner som finns när någon överträder dessa regler. Detta är speciellt viktigt när det handlar om någonting som är så sårbar som relationer, sexualitet och kärlek.     

Allmänheten och de som söker hjälp behöver också vara medvetna om att det finns regler som styr seriösa och professionella behandlingsverksamheter och enskilda terapeuter. Jag rekommenderar alla hjälpsökande individer att undersöka om en specifik terapeut eller den verksamhet som man tänker gå i terapi hos är specifikt utbildad för att arbeta med sexberoende. Idag finns två utbildningsverksamheter som jag brukar rekommendera. Den ena finns i USA och heter C-SAT utbildningen. Den görs vi en organisation som heter IITAP. De har utvecklat behandlingsmetodik, bedrivit forskning och ägnat sig åt utbildning i över 30 år. Den andra finns i Sverige och heter CSS-utbildningen. Den görs via en organisation som heter Sexberoendeperspektivet (SP), som är helt nytt. Om personalen i en behandlingsverksamhet har dessa någon av dessa utbildningar är detta en tydlig kvalitetsstämpel.

En annan sak man kan kolla upp är om enskilda terapeuter eller behandlingsverksamhet är medlemmar i ESAT. ESAT är en intresseorganisation som bl.a. värnar om korrekt behandling. Den har funnits i 3 år. Dess medlemmar skriver på ett kontrakt där man förbinder sig att följa ett etikregelsystem – annars riskerar man uteslutning.  

måndag 18 mars 2013

Kärleksberoende: Del 3 - Tillfrisknande


I mycket av den litteratur som finns i ämnet beskriver man kärleksberoende personers oförmåga att leva utan att kompromisslöst söka efter en partner i de flesta situationer. Vid en tillbakablick kan de flesta tillfrisknande kärleksberoende personer relatera till att ha använt olika strategier under hela livet i ett försök att hitta och behålla sexuella och romantiska partners. En kvinna uttryckte det så här: "Jag har inte en ända gång gått till en fest eller tillställning utan att undra vem jag kunde få en dejt med eller komma i säng med. Jag klädde mig alltid för det och jag har alltid sökt det”. På ett eller annat sett är den kärleksberoende ständigt på jakt och söker att få uppmärksamheten, bekräftelsen, intensiteten och upphetsningen som nästa avtalade möte eller kontakten kan ge. I tillfrisknandet från kärleksberoende är erkännandet av de metoder som använts för att locka och manipulera andra genom utmannande klädsel, flirt eller förföriskt tal en viktig del av processen. Som kärleksberoende börjar man medvetet sluta med detta med stöd av medlemmarna på 12-stegsmöten, sina vänner och genom att gå i ett behandlingsprogram ledd av utbildade terapeuter. De lär sig deras verkliga människovärde vilket minskar behovet av ytlig, sexualiserad uppmärksamhet och bekräftelse.
För att beslutet om att tillfriskna från ett beroende ska äga rum måste det finnas en grundläggande definition av nykterhet (det vi kallar för en avhållsamhetsinventering). För alkoholisten är detta enkelt - alkoholister och narkomaner definierar nykterhet som den tid de har avstått från att använda alkohol och andra sinnesförändrande kemikalier. Den dagen då man slutade använda dessa ämnen är början på den personens nyktra tid. (t.ex. "Jag slutade använda droger och alkohol den 15 januari 2003 och därför har jag varit nykter i över 10 år").
I tillfrisknande från kärleksberoende (eller för den delen sexberoende) kan dock nykterhet vara svårare att definiera. Till skillnad från nykterhet från kemiska droger anses kärleks - eller sexuell nykterhet vanligtvis inte innebära fullständig avhållsamhet från romantiska relationer och/eller sex. Däremot använder tillfrisknande personer totala avhållsamhetsperioder under kortare tider för att få personligt perspektiv på sina liv eller ta tag i en särskild fråga som berör deras personliga tillfrisknandeprocess. Nykterhet från kärleksberoende (och sexuell nykterhet) definieras oftast i ett avtal mellan den sex och/eller kärleksberoende och deras 12-stegs sponsor, eller en utbildad stödjande terapeut och behandlingsgruppen. Avtal om kärleksmässigt eller sexuell nykterhet är bäst när de är skriftliga och omfattar klart definierade, konkreta beteenden som den beroende åtagit sig att avstå från.
En del relationsmässiga eller sexuella tillfrisknandeplaner (det vi kallar för ”Tillfrisknandekartor”)har mycket strikt definierade gränser - "Ingen sexuell aktivitet av något slag utanför ett engagerat partnerskap" - skulle kunna vara en sådan definierad gräns. Eller - "Inget sex utan minst 30 dagars dejting först" - en annan. Nykterhet kan avgränsas som avhållsamhet från alla romantiska eller sexuella aktiviteter som gör att personen känner skam, skapar och håller hemligheter, eller som är olagliga eller kränkande för sig själv eller andra. Personliga definitioner kan förändras över tiden som den tillfrisknande personen utvecklas i sin förståelse för sitt beroende. Ett exempel på en sådan plan kan vara, "Jag är nykter så länge jag inte dejtar någon som är gift eller som är i ett annat förhållande. Eller när jag dejtar personer som jag inte skulle vilja presentera för mina vänner. Eller när jag dejtar någon som kränker mig - som inte svarar i telefon eller kommuniserar med mig". Eller - "Jag är nykter så länge jag inte sysslar med flirt, intriger eller sexuell förförelse med främlingar, har sexuella eller romantiska förbindelser med främlingar eller med någon jag inte känt i minst 90 dagar”. Varje tillfrisknande kärleksberoende person definierar alltså sin egen nykterhet. Men oavsett hur den ser ut innehållsmässigt diskuteras den med minst en till person som är i tillfrisknande, eller med sin terapeut (antingen enskilt eller i den behandlingsgrupp man deltar i). Framför allt ändras den inte utan grundlig diskussion och förståelse för varför man vill göra det.
Det underliggande motivet till varför man har en kortfattat skriftlig plan för tillfrisknande, utöver behovet av en tydlig definition av oönskade och specifika sexuella eller romantiska beteenden, är att ge en pågående påminnelse om vad man behöver tillfriskna ifrån. Detta oavsett vilka utmanande situationer man möts av. Ett kännetecken för all beroende – och särskilt för kärleksberoende - är svårighet att fortsätta vara fokuserad på personliga övertygelser, värderingar och mål när man står inför situationer som potentiellt involverar möjlighet till intensitet, upphetsning och stimulans. Det är där som de bästa avsikter i världen slängs åt sidan pga. köpslående - "bara en gång till" - eller löften som - "Jag ska bättra mig sen"... Utan tydligt definierade gränser är kärleksberoende personer (eller sexberoende personer) mer benägna att göra beslut i ögonblicket. Tyvärr gör de flesta beroende personer impulsiva beslut som inte hjälper dem att behålla sina långsiktiga mål och värderingar. En skriftlig plan bidrar till att upprätthålla ett tydligt fokus på de val man har i tillfrisknandet, oavsett situationer eller tillfälliga impulser.
Allt eftersom den kärleksberoende tillfrisknar börjar de upptäcka vilka de egentligen är på nya och oväntade sätt. Tid och energi som tidigare användes i kurtis och i "jakten" kan nu användas i engagemang i familjen och på arbetet. Kreativitet som tidigare använts för att förföra eller locka går nu till sina verkliga intressen, egenvård och att upptäcka vem man är. Denna omdefiniering av sig själv låter den kärleksberoende få en mycket bättre förståelse för hälsosamt partnerskap. I den takt som en person verkligen börjar tillfriskna och arbetar med sin självkänsla och förståelse för vilka de är förändras, innebär detta också att deras val när det gäller dejting och romantik förändras. De är inte längre villiga att romantisera kring människor som är otillgängliga, oengagerade eller som är avvisande. De börjar utveckla tydliga kriterier (ofta nedskrivna) för vilken partner de vill engagera sig i. Tillfrisknande för den som är i en relation ger en djupare förståelse för sina känslomässiga behov och önskemål i partnerskapet och uppmuntrar dem att ta mer känslomässiga och positiva risker för att uppnå intimitet i sina relationer. Allt eftersom hopp och ärlighet sakta ersätter förtvivlan och ytlighet ger tillfrisknandeprocessen en fördjupad mognad och känsla för val som den kärleksberoende kanske aldrig tidigare upplevt.

söndag 17 mars 2013

Kärleksberoende Del 2 – Vad är kärleksberoende?


För den som är kärleksberoende innehåller romantik, sexualitet och den närhet detta erbjuder många fallgropar, ångest och smärta. Kärleksberoende människor (både kvinnor och män) lever sina liv i en kaotisk och desperat värld av förtvivlan – alltid rädd för ensamhet eller för att bli övergivna. Med en ständig längtan söker den som är kärleksberoende ändlöst efter den nya intensiva ”kärleksupplevelsen”.

Den kärleksberoende är fången i ett konstant sökande efter en ny partner. Det medföljande intrigerandet, flirtandet, svärmandet och de sexuella aktiviteterna lämnar efter sig destruktivitet och negativa konsekvenser. Ironiskt nog innehåller förälskelsen i dessa relationer få eller inga möjligheter att lösa upp dessa smärtsamma omständigheter. Precis när den kärleksberoende börjar bli ”trygg” i ruset av en ny romantisk förälskelse eller sexuellt förhållande börjar han/hon att bli alltmer olycklig, rädd och uttråkad och till slut börjar man också skjuta ifrån sig sin partner eller jaga utanför relationen efter en ny intensiv förälskelseupplevelse. Och så påbörjas den destruktiva spiralen igen...

Olikt en hälsosam person som söker partnerskap och sex som ett komplement i livet, söker den kärleksberoende efter någonting utanför sig själv (en person, en relation eller en upplevelse) som kan ge den känslomässiga stabiliteten i livet som han/hon saknar. Likt drogberoende försöker den kärleksberoende att använda sin romantiska/sexuella upphetsning i ett försök att ”fixa” sig själva för att kunna fortsätta vara känslomässigt stabil.

När sexualitet och förälskelser används som ett sätt att stå ut med livet eller som en överlevnadsstrategi i motsats till att användas som ett sätt att växa och dela med sig, blir valet av partner skevt. Kompatibilitet och samhörighet är baserad på ”om du kommer att lämna mig eller inte”, ”Hur intensivt vårt sexliv är” eller ”På vilka sätt jag kan kroka dig att vara kvar” - i motsats till om du kommer att kunna vara min like, en vän och en följeslagare.

Relationer som har beroendet som grund karaktäriseras av ett ohälsosamt beroendeförhållande, skuld och utnyttjande. En kärleksberoende person är känslomässigt övertygad om sin egen värdelöshet – att man egentligen inte är värd att älskas. Därför använder man förförelse, kontroll, skuld och manipulation för att dra till sig och hålla fast vid romantiska partners. En del kärleksberoende människor lovar sig själva ibland att sluta, i förtvivlan över denna spiral av olyckliga affärer, trasiga relationer och sexuella förhållanden. Beteendet kan liknas vid de bulimiska/anorektiska processer som finns med i matmissbruk.

Den kärleksberoende tror då att saker och ting kommer att bli annorlunda om man inte är med ”i spelet” längre; bara för att upptäcka längre fram att samma problem återkommer när man på nytt engagerar sig i en potentiell intim relation.

Typiska kännetecken för kärleksberoende:

•Att konstant leta efter en sexuell partner eller ny romans
•Oförmåga eller svårighet att vara ensam
•Att konstant välja partners som är destruktiva eller känslomässigt otillgängliga
•Att använda sex, förförelse och intrigerande för att kroka eller hålla kvar en partner
•Att använda sex eller romantisk intensitet för att stå ut med svåra upplevelser eller jobbiga känslor
•Att missa viktiga familjemässiga, sociala eller arbetsmässiga händelser för att kunna underhålla ett sexuellt rus eller romantisk relation
•Att vara frånvarande eller olycklig när man är i en relation och att känna sig desperat och ensam när man inte är i en relation
•Att undvika sex eller relationer under långa tidsperioder för att ”lösa problemet”
•Oförmåga att lämna destruktiva relationer trots att man lovat sig själv eller andra
•Att förväxla sexuella upplevelser och romantisk intensitet med kärlek

För en kärleksberoende består ovanstående symptom eller kriterier av genomgripande mönster av känslomässig instabilitet som ofrånkomligt leder till isolering, förluster - och inte minst - ett brustet hjärta. Inte alla som känner igen en eller två av ovanstående symptom är kärleksberoende. Många människor gör skeva bedömningar i förhållande till besvärliga människor eller situationer lite då och då i livet. Det är när är dessa situationer är normen, när man återkommer till samma återvändsgata i relationer gång på gång som man kan börja misstänka ett beroende. Kärleksberoende människor som inte är i tillfrisknande – som i alla beroenden – lär sig inte av de negativa konsekvenser de får av sitt beroende. Tillfrisknande är bara möjligt när den känslomässiga smärta, som kommer av dessa beteenden, är större än den känslomässiga smärta som är en del av tillfrisknandeprocessen.

torsdag 14 mars 2013

Kärleksberoende Del 1 - Typer av kärleksberoende


Allt sedan självhjälpsgruppen SLAA startade under 70-talet har vår kunskap om och förståelse för kärleksberoende förändrats och fördjupats. För c:a tjugo år sedan började vi få upp ögonen för kärleksberoende. Den är framvuxen ur arbetet med medberoende. Kärleksberoende och medberoende verkade i början vara samma sak, men i dag förstår vi att även om det finns beröringspunkter är kärleksberoende ett problem i sig.
Idag förstår vi också att kärleksberoende i sig är den övergripande rubriken på ett antal olika typer av problem.  För att visa hur olika kärleksberoende personer skiljer sig från varandra har vi utarbetat följande lista för olika typer av kärleksberoende:

Besatta kärleksberoende. Dessa personer kan inte släppa tagit, även om deras partners är otillgängliga känslomässigt eller sexuellt, rädda för att binda sig, inte kan kommunicera, är kärlekslösa, avlägsna, kontrollerande och diktatoriska, självcentrerade, själviska eller är beroende av något utanför relationen (droger, alkohol, sex, spel, shopping, etc.). De är tvångsmässigt besatta av en person.

Medberoende kärleksberoende är den mest kända typen av kärleksberoende. Medberoende kärleksberoende personer passar en ganska vanlig profil. De flesta av dem lider av låg självkänsla och har ett visst förutsägbar sätt att tänka, känna och bete sig. Detta innebär att de från en position av osäkerhet och låg självkänsla försöker desperat hålla fast vid de människor som de är beroende av, med hjälp av sitt medberoende beteende. Detta i sin tur inkluderar möjliggörande, räddande, omhändertagande, passiv-aggressiv styrning, och att acceptera att vara försummad eller att acceptera sin partners missbruk eller beroende. I allmänhet kommer de att göra allt för att "ta hand" om sin partner i hopp om att de inte kommer att lämnas, eller att deras partners kommer en dag att återgälda sina egna uppoffringar.

Relationsberoende - till skillnad från t.ex. en medberoende kärleksberoende är de inte längre förälskad i sin partner, men de kan inte släppa taget om relationen. Vanligtvis är de så olyckliga att relationen oftast påverkar deras hälsa, deras själsliv och deras emotionella välbefinnande. De förmår inte släppa tagit även om deras partners slår dem och de är i fysisk fara. De är rädda för att vara ensamma. De är rädda för förändring. De vill inte såra eller överge sin partner - "Jag hatar dig men lämna mig inte."

Narcissistiska kärleksberoende personer använder dominans, förförelse och att ”portionera ut” bekräftelse och uppmärksamhet för att kontrollera sin partner. Till skillnad från medberoende personer - som ju accepterar en hel del obehag - accepterar inte narcissister något som stör deras lycka eller välbefinnande. De är självupptagna och deras låga självkänsla maskeras av deras storslagenhet. I stället för att visa besatthet i relationen, verkar den narcissistiska kärleksberoende dessutom ointresserad och oberörd. De verkar inte ens vara kärleksberoende. Sällan vet du ens om att personen är ”krokad” i en kärleksberoende relation tills du försöker lämna dem. Då kommer de inte längre att vara ointresserad och likgiltig. De kommer att få panik och använda det de har till sitt förfogande för att hålla fast vid relationen-inklusive våld.
Många terapeuter har förkastat idén om att narcissister kan vara kärleksberoende, men detta kan bero på att de sällan söker behandling. Om man någonsin sett hur vissa narcissister reagerar på upplevd eller verklig avvisning, kommer man att se att de verkligen är "krokade" i relationen.

Ambivalenta kärleksberoende lidar av undvikande personlighetsstörning eller det man i SLAA kallar emotionell anorexi. De har inte svårt att släppa taget, de har svårt att gå vidare. De längtar desperat efter kärlek, men på samma gång är de livrädda för intimitet. Denna låsning är plågsam.  Ambivalenta kärleksberoende personer kommer i olika former också. De är listade nedan.

Fackelbärare (”håll lågan levande!”) är ambivalenta kärleksberonde personer som är besatta av någon som är otillgänglig. Detta kan göras utan att agera ut (att lida i tystnad) eller genom att ”jaga” den person de är kära i. Vissa fackelbärare är mer tvångsmässiga än andra. Denna form av kärleksberoende livnär sig på fantasier och illusioner. Det är också känt som obesvarad kärlek eller s.k. limerence.

Sabotörer är ambivalenta kärleksberoende personer som förstör relationer när de börjar bli allvarliga eller när de kommer till en punkt i relationen där deras egen rädsla för intimitet kommer fram. Detta kan vara när som helst – till exempel innan första dejten, efter första dejten, efter sex eller efter det att frågan om åtaganhet kommer upp i relationen.

Förföriska undan hållare är de ambivalenta kärleksberoende personer som alltid är tillgängliga när de vill ha sex eller sällskap. När de blir rädda eller känner sig osäkra, börjar de dra sig undan antingen sällskap, sex, kärlek, eller något annat som får dem att känna sig oroliga. Om de lämnar relationen när de blir rädda för sårbarheten i relationer, är de sabotörer. Om de fortsätter med att upprepa mönstret att vara tillgängliga/otillgängliga är de förföriska undan hållare.

Romantik beroende personer är ambivalenta kärleksberoende personer som är beroende av flera partners. Till skillnad från sexberoende personer, som försöker undvika helt att binda sig, är den som är romantik beroende åtagen med alla sina partners i mer eller mindre hög grad, även om de romantiska förbindelserna är kortlivade eller händer samtidigt. Med "romantik" menar vi sexuell passion och pseudo-emotional intimitet. Observera att även om romantik beroende personer är åtagna i sina relationer till en viss grad, är deras mål (förutom att få ”bli hög” av romantik och drama) att undvika åtaganden eller bindning på en djupare nivå. Ofta förväxlas romantik beroende med sexmissbrukare eller sexberoende personer.

En anmärkning om ambivalenta kärleksberoende personer: Inte alla som undviker är kärleksberoende. Om en person accepterar sin rädsla för intimitet och för sociala situationer och inte fastnar för otillgängliga människor, eller bara håller sin umgängeskrets liten och ”hanterlig” och aldrig utsätter sig för risker i relationer är man inte nödvändigtvis en ambivalent kärleksberoende. Men om man lider i det tysta och är olycklig därför att man träffar otillgängliga personer gång på gång, eller saboterar det ena förhållandet efter det andra, eller har en serie av romantiska affärer, eller bara känner sig nära när man är med en annan person som också ägnar sig åt att undvika, kan man vara en ambivalent kärleksberoende.

Kombinationer
En del personer har mer än en typ av kärleksberoende. Många av dessa typer överlappar varandra och kan också kombinera sig med andra beteendemässiga problem eller beroenden. Till exempel kan man vara medberoende, alkoholist och kärleksberoende. Eller en kärleks – och relationsberoende. Det viktiga är att identifiera sin egen personliga profil så man vet vad man behöver tillfriskna från och för de behandlings strategier som kan vara aktuella, om man går i behandling för sitt kärleksberoende.

Robert var en kärleksberoende, relationsberoende, romantik beroende och sexberoende. Han var gift, men ville inte skilja sig från sin hustru sen 20 år, trots att han inte var kär i henne (relationsberoende). Hans utagerande var onani till pornografi när hans fru inte var hemma (sexberoende typ 2 - voyeurism). Han hade affärer med flera andra kvinnor samtidigt utan att sin fru visste det. Han brydde sig verkligen om alla dessa kvinnor (romantik beroende). En dag träffade han Jennifer och blev kär i henne. Det tog inte lång tid innan han blev besatt av henne. Hon ville inte vara med honom eftersom han var gift, så han började mer och mer pocka på hennes uppmärksamhet på många olika sett (kärleksberoende). Robert skilde sig äntligen från sin fru som en del av sin egen tillfrisknandeprocess, kastade in handduken när det gällde pornografin och gifte sig med kvinnan han var besatt av. I början var hans svartsjuka utom kontroll, men efter några år av terapi och 12-stegs möten började han lita till sin nya fru mer och mer. Eftersom hon var mogen, välgrundad och hade hög självkänsla, började relationen normaliseras. Idag är alla Roberts beroenden i remission.

Narcissister och medberoende: Det är mycket vanligt att kärleksberoende personer hamnar i relationer med andra kärleksberoende personer. Den vanligaste typen av kärleksberoende par är en medberoende och en narcissist. Ifrån början är narcissister ofta förföriska. Efter att de har krokat sin medberoende partner förändras de. Här är ett exempel på en narcissist/medberoende relation.

Agneta och Jan träffades på en bar och var omedelbart attraherade av varandra. Inom några dagar hade Agneta (den medberoende) blivit kär i Jan (narcissisten). Från början var hon hjälpsam, omvårdande, uppmärksam och gjorde allt för att göra honom glad. Jan å andra sidan verkade inte kunna verken vara kvar i eller lämna relationen, efter att de hade älskat. Han höll inte tider, lät bli att ringa tillbaka när Agneta hade ringt honom, sågs tillsammans med andra kvinnor, blev mycket dominerande och för det mesta verkade ointresserad och avlägsen i relation till Agneta. Ändå gifte de sig sex månader senare. Hon var kär i honom och hoppades i hemlighet att han skulle förändras.
Efter giftemålet fortsatte Jan sina utagerande mönster, särskilt när det gäller hans försummelse av henne och hans affärer med andra kvinnor. När Agneta protesterade ”tokig-gjordes” hon av Jan tills hon slutade prata med honom om hur de hade det i sin relation. Detta pågick i flera år. Agneta försökte rädda sitt äktenskap genom att blidka Jan på alla sätt hon kunde komma på, men han fortsatte att göra som han ville. Så småningom slutade Agneta älska Jan och tänkte lämna honom, men hon kunde bara inte förmå sig att möta ensamheten och att vara singel och ”misslyckad” igen. Det här var bättre än ingenting, tänkte hon. Så hon fortsatte sitt medberoende beteende genom att alltid försöka se till att Jan hade det bra, även om det innebar att hon offrade sin egen lycka i processen. Så småningom sökte Agneta rådgivning och inom ett år kände hon sig stark nog att lämna relationen. Han hade andra idéer. Första gången Agneta tog upp ämnet om skilsmässa skrattade han åt henne. Han hotade henne verbalt. Den dag hon presenterade honom med skilsmässopapperna slog han henne så illa att hon var tvungen att söka sig till sjukhuset. Det verkar som att trots sin brist på kärlek och respekt för Agneta var Jan beroende av henne och relationen de delade. Han kände också att om han inte kunde få henne, skulle ingen annan få det heller.
Så småningom befriades Agneta från Jan trots att han förföljd henne i månader och t.o.m. hotade att döda henne om hon inte kom tillbaka. Tack och lov upphörde även detta till slut.

Man behöver bara läsa tidningarna för att inse att en sådan dödlig kombination av medberoende och narcissism kan leda till mord.

Kärleksberoende interaktion: Många kärleksberoende personer kan byta utagerande mönster, bl.a. eftersom de har mer än en underliggande trauma. Till exempel kan en relationsberoende vara medberoende i en specifik relation för att slutligen gå ur förhållandet och bli kär i någon som inte är tillgänglig. Plötsligt är vår relationsberoende en besatt kärleksberoende eller fackelbärare.
Även narcissister kan byta -tro det eller inte. De kan t.ex. under många år vara i en serie av olika relationer och spela rollen av den dominerande, likgiltiga partnern. Men om de någonsin faller hårt i relationen kan de lätt byta till en fackelbärare eller besatt kärleksberoende. Om de blir förälskade i en annan narcissist kan de t.ex. vara en medberoende kärleksberoende i den relationen då de inte har något annat val, eftersom den andra narcissisten inte kommer att acceptera någonting annat. Även ambivalenta kärleksberoende personer kan bli besatta istället för att avsluta relationen, eftersom de är beroende.
Kärleksberoende personer byter utagerande mönster på grund av separationsångest. Om en annan form av beteende är nödvändigt för att blidka en partner och hålla fast honom eller henne kommer den kärleksberoende anta detta beteende. Är det ett spel? Ibland. . . Men om den kärleksberoende har svaga personlighetsgränser och låg självkänsla, kan de faktiskt ”bli den andra personen” under inflytande av beroendet. Poängen här är inte att identifiera alla exempel på övergångar eller att ens behöva förklara det, utan att påpeka det och lära sig av det.

Slutsats: Om allt detta verkar komplicerat så är det. Det enda skälet till att det är viktigt är för att det gör skillnad när det gäller behandling. Medberoende kärleksberoende personer behöver till exempel ett uppsving i självförtroende och själv-acceptans. De behöver lära sig att tänka bättre om sig själva. Narcissistiska kärleksberoende personer använder å andra sidan grandiositet för att stärka låg självkänsla och behöver komma ner på jorden. De behöver lära sig lite ödmjukhet och hur man blir "osjälvisk". Ambivalenta Kärleksberoende personer behöver hitta en hälsosam relation och vara engagerade i den även när deras rädslor hotar att överväldiga dem. Men mest av allt är förståelsen för kärleksberoende grunden för att kunna göra relevanta behandlingsplaner. 

torsdag 7 mars 2013

Sexberoende Bortom DSM-V


Verken sexberoende eller hypersexuell störning kommer att finnas med i den femte upplagan av den diagnostiska manualen för psykiatriska diagnoser - DSM-V. Åsikter om detta beslut av American Psychiatric Association (APA) varierar mellan olika personer som arbetar professionellt med människor. Vissa terapeuter har tolkat APA: s beslut att utesluta dessa diagnoser från DSM-V som en seger mot en "sex-negativ" diagnos, medan vi som behandlar sexberoende är oroliga för konsekvenserna av denna försummelse (i mitt tycke) från APAs sida:

1) Utan formella diagnostiska kriterier för att fastställa förekomsten av problematiska sexuella beteenden kan terapeuter göra terapi på många olika sätt som förvärrar de problematiska effekterna av tvångsmässiga sexuella beteenden
2) Man gör det allmänt svårare för personer som söker hjälp för sexuellt tvångsmässiga beteenden. Korrekt behandling blir oåtkomligt för många individer

I mitt yrkesval har jag som terapeut väldigt många gånger sett de förödande resultaten av sexuella beteenden som löper amok och därför känner jag mig besviken på APA: s ”dom”. Denna känsla av besvikelse gör samtidigt att jag har svårt att låta bli att reflektera över deras egen historia. Det dröjde till exempel väldigt länge innan de tog bort homosexualitet som en psykiatrisk diagnos…
Oavsett detta blir effekterna av det hela både en fråga om folkhälsa och personlig välbefinnande för många människor, eftersom sexuella beteenden som man förlorat sin förmåga att styra över orsakar betydande psykologiska, sociala, relationella och ekonomiska lidanden för enskilda individer och deras familjer. I sina värsta scenarier kan de leda till sexuellt överförbara sjukdomar, sammanbrott och uppbrott i familjer och en rad juridiska, rättsliga och ekonomiska problem.
Min syn är att problemet heter sexberoende, men diagnosen hypersexuell störningar kunde ändå ha varit ett steg i rätt riktning för att legitimera problemet.
Argumentet att behandling för sexberoende är en företeelse som lagts fram av "sex-negativa" personer och verksamheter bortser helt från den smärta, förvirring, trauma, rädsla och hopplöshet som upplevs av sexberoende personer och deras familjer. Detta riskerar att lämna i sin tur par och familjeterapeuter (alltså de som brukar behandla äktenskapliga problem inom ramen för monogami) med mycket få alternativ för att förklara beteenden hos en make eller maka som ständigt har sex utanför äktenskapet. Hur kan en familjerådgivare eller par terapeut erbjudande stöd till en person som vid upprepade tillfällen är förrådd av sin makes eller makas otrohet? Förklarar terapeuten bara att "din man är narcissist?" Eller att "din fru kämpar med borderline personlighetsstörning"? Dessa förklaringar är förenklingar, ofta felaktiga, och erbjuder lite terapeutiskt stöd när någon försöker desperat förstå en makes kroniska mönster av svek och otrohet.
De flesta människor vill inte förråda det förtroende de har tillsammans med en nära anhörig, och ännu färre vill att sina svek utvecklas till ett kroniskt mönster som förstör sammanhållningen i familjen och livet i allmänhet. Men detta är vad vi ser hos människor som kämpar med beroende, oavsett om beroendet är alkohol, droger, spel eller tvångsmässiga sexuella och sexuellt relaterade aktiviteter. Varför skulle vi inte se kroniska mönster av sexuella beteenden som är destruktiva för familjelivet, yrkeslivet och privatlivet som ett möjligt tecken på missbruk eller beroende? Resonemanget blir då: om det ser ut som en fisk, luktar som en fisk och simmar som en fisk - då är det nog en fisk!
Som terapeuter som ibland förlitar sig på DSM måste vi också ge tilltro till våra observationer - även när våra observationer inte pekar på några officiella diagnoser. Ta till exempel PTSD. Symptom som vanligen förknippas med Post Traumatic Stress Disorder och traumatisk hjärnskada beskrevs först 1915 av den engelska läkaren Charles Myers. Under hans tid tyckte kritiker att det som Myers beskrev som "shell shock" inte var ett legitimt tillstånd utan istället en serie av falska symptom som utagerades av fega soldater. 65 år efter Myers först skrev om ”shell-shock” införlivade APA Post Traumatic Stress Disorder som en legitim psykisk störning i DSM-III.
I likhet med PTSD blir de flesta störningar i DSM bara officiella diagnoser efter långa tider av forskning och debatt. Även om det finns tydliga fördelar med detta (i processen att få in en företeelse i DSM skärps kriterierna och argumenten för och emot), är det ibland som att klättra uppför en hal bergsväg. Detta ingår i DSMs natur men kan också försätta många terapeuter i en svår situation varje gång de konfronteras med konsekventa mönster av psykiskt lidande som inte går att rada upp utifrån någon diagnos i just DSM. Skulle terapeuten konceptualisera problemet genom filtret för en befintlig diagnos som inte riktigt passar in? Eller ska terapeuten gå bortom diagnos och konceptualisera problemet baserad på noggrant observerade beteendemönster? Detta är den verklighet som drabbar terapeuter som ser mönster av missbruk eller beroende i sina klienters sexuella beteenden.
Vi kan konceptualisera mönster av sexuella beteenden som löper amok som ett missbruk eller beroende (trots utelämnandet av detta i DSM-V). Eller vi kan försöka förstå dessa mönster genom att diagnostisera depression, ångestsyndrom, olika slags relations problem eller personlighetsstörning, men när vi gör det kommer vi inte riktigt till kärnan i frågan och förnekar oss själva möjligheten att göra relevanta behandlingsplaneringar.
När vi konceptualiserar kroniska sexuella beteenden som är destruktiva för personers liv som ett beroende har vi helt plötsligt en färdplan för att erbjuda behandling, stöd och hopp för att kunna hitta nya beteendemönster. Vi använder en behandlingsplan som flyttar en person från destruktiva sexuella beteenden mot hälsa, på samma sätt som andra behandlingar för missbruk och beroende gör. Detta inkluderar stödgrupper, motiverande samtal, psykosocial utbildning och kognitiv beteendeterapi som erbjuds i antingen öppenvård eller sluten vård. Dessa behandlingsalternativ syftar till upprättandet av känslomässig nykterhet från specifika sexuella beteenden som är destruktiva och problematiska för den som är beroende. Processen att uppnå nykterhet sammanfaller med att man upprättar ett stödnätverk, på samma sätt som Anonyma Alkoholister har skapat socialt stöd för alkoholister i årtionden. Genom att vara öppen för tanken att sexmissbruk och sexberoende finns behöver terapeuter inte famla i mörkret när de hjälper någon med ett mönster av sexuella beteenden som de förlorat kontrollen över. Istället kan terapeuten utforma en behandlingsplan som bygger på allt vi redan lärt oss genom årtionden av att behandla andra beroenden. Historiskt sett har välmenande läkare och terapeuter trott att alkoholism inte var behandlingsbar och kallade det för andra saker. Under tiden var det upp till dem som kämpade med sjukdomen att hitta ett sätt att hjälpa sig själva och varandra. Nu håller det medicinska samfundet med om att alkoholism är ett beroende. Sexberoende är i en liknande situation idag. I grund och botten innebär detta att om vi behandlar sexberoende som ett beroende fungerar detta för de som vill ha hjälp och är villiga att göra jobbet, på samma sätt som när det gäller behandling för alkoholism.  Jag har funnit att beroende personer uppskattar att få reda på att det de gör som saboterar deras liv har ett namn och att de inte är galna, utan att de vid något tillfälle förlorade kontrollen. Att hjälpa dessa personer att uppnå nykterhet ger dem tillbaka förmågan att göra hälsosamma val - en dag i taget.