Kortfattat information om sexberoende

Behandling för sexberoende är ett område som är i ständigt utveckling. Vi som arbetar med behandling för sexberoende behandlar specifika problembeteenden som människor söker hjälp för. 
Hur många människor är sexberoende? Och vilka typer av sexberoende finns det?
Nästan en kvartsmiljon människor söker information på Google om "sexmissbruk" eller ”sexberoende” varje månad (i USA). I Sverige är siffran också stor. Trots att vissa ifrågasätter giltigheten i termen sexberoende överträffar sexberoende helt klart någon annan självdiagnos för vilka människor kan söka terapi för.  Det man söker hjälp för är en mängd olika variationer av sexuella beteenden som löpt amok (gått överstyr). 

När är sexuella beteenden ett beroende?
Avgörande för om ett sexuellt beteende kan räknas som ett patologiskt beroende är om man är tankemässigt upptagen (besatt) av sina specifika sexuella utageranden, om man är tvångsmässig, om man förlorat förmåga att kontrollera det man gör, och om man fortsätter trots negativa konsekvenser. Majoriteten av de personer som kommer till DBKs kliniker i Stockholm och Göteborg söker hjälp för att styra upp personliga beroendeframkallande beteenden som främst handlar om seriell otrohet, porrkonsumtion och köp av sexuella tjänster. Vi utforskar tillsammans med dem varför de har affärer på sidan om; eller varför de ägnar sig åt porrkonsumtion; eller varför de betalar för sex; och hjälper dem att upptäcka eller hitta tillbaka till hälsosam sexualitet/sexuella uttryck.

Kriterier för diagnos för sexberoende

1.       Återkommande misslyckanden eller oförmåga att stå emot impulser att engagera sig i specifika sexuella beteenden.
2.       Att ofta ägna sig åt dessa beteenden i en större utsträckning eller under längre tidsperioder än avsett.
3.       Varaktiga begär eller misslyckade försök att sluta, minska eller kontrollera dessa beteenden.
4.       Att ägna orimligt mycket tid åt att få sex, att vara sexuell eller att återhämta sig från den sexuella erfarenheten.
5.       Upptagenhet med det sexuella beteendet eller i förberedande aktiviteter.
6.       Att ofta ägna sig åt beteendet när man förväntas fullgöra yrkesmässiga, akademiska, familjemässiga eller sociala förpliktelser.
7.       Att fortsätta med beteendet trots medvetenhet om att ha ihållande eller återkommande sociala, ekonomiska, psykologiska eller fysiska problem som orsakas eller förvärras av beteendet.
8.       Behov av att öka intensiteten, frekvensen, antalet, eller risktagningen av beteendet för att uppnå önskad effekt; eller att fortsätta med beteendet på samma nivå men med avtagande intensitet, frekvens, antal eller risktagning.
9.       Att ge upp eller begränsa arbetet, det sociala livet eller fritidsaktiviteter på grund av beteendet.
10.   Känsla av nöd, ångest, rastlöshet eller irritation om det inte går att engagera sig i beteendet.

”S” grupperna och begreppen sexberoende/sexmissbruk
Begreppen sexberoende/sexmissbruk (sex addiction) dök upp i mitten av 1970-talet när medlemmar i Anonyma Alkoholister prövade att tillämpa principerna i 12-stegs programmet för att komma tillrätta med sina egna självdefinierade sexuella tillfrisknandeprocesser. Dessa medlemmar tillämpade 12-stegs strukturen för att skapa nya stödgrupper som Sex and Love Addicts Anonymous (SLAA), Sex Addicts Anonymous (SAA), Sexaholics Anonymous (SA), samt Sexual Compulsives Anonymous (SCA). Dessa stödgrupper verkade självständigt och uppstod spontant under ungefär samma tidsperiod. Som helhet kallas de för "S"- programmen eller ”S”- grupperna, eftersom de alla fokuserar på sexuell tillfrisknande.
I Sverige idag finns framför allt 2 stödgrupper för människor som upplever att de har sexuella problembeteenden. Den äldsta är SLAA och den yngsta är SAA.  SLAA finns i de flesta större städerna och SAA finns än så länge bara i Stockholm.

Hur behandlas sexberoende professionellt?
År 1983 publicerade Dr Patrick Carnes den första kända boken i ämnet – ”Out of the Shadows”. Boken handlar om att förstå sexberoende/sexmissbruk utifrån en kombination av 12-stegsfilosofi och klinisk psykologi. Detta tidiga arbete blev grunden för det nuvarande terapeutiska området som behandlar sexberoende/sexmissbruk. I Erik Sundbys bok ”Det är inte kärlek – när sex blir en drog” listas även de 10 typerna av sexberoende och kriterier för diagnos – som bygger på Carnes arbete i USA.  

För närvarande försöker vi som arbetar med sexberoende i Sverige införa en standard för behandlingsmetodik som även innefattar bedömning och konsultation med en certifierad terapeut som är medlem av European Sex Addiction Therapists (ESAT)och/eller är en certifierad sexberoende specialist (CSS); eller som är en Certified Sex Addiction Therapist (C-SAT). Denna standardisering bygger på forskning och beprövad metod.  

Helst ska behandling för sexberoende också åtföljs av deltagande i en av de 12 stegsbaserade stödgrupper som finns i Sverige idag.

3 nivåer av sexberoende
I sitt ursprungliga arbete beskrev Dr Carnes tre nivåer av sexberonde, som motsvarar olika grader av samtycke kontra gränsöverskridande beteenden.

Nivå ett – Nivå ett sexuella beteendena inkluderar tvångsmässig onani, pornografi, och frivilliga sexuella förbindelser - både heterosexuella och homosexuella.

Nivå två - Nivå två beteenden är visserligen olagliga, men betraktas mer som "störande" - trots att de är icke-samtyckande - därför att de innebär en viss grad av kränkning eller gränsöverskridande. Dessa inkluderar blottning, voyeurism och oanständiga telefonsamtal.

Nivå tre - nivå tre beteenden är allvarliga brottsliga beteenden som är farliga och kränkande och ger allvarliga konsekvenser för de drabbade. Dessa inkluderar övergrepp på barn, sexuellt utnyttjande av utsatta vuxna och våldtäkt.

10 typer av sexberoende
Följande är de tio typerna av sexberoende och en kort beskrivning av deras egenskaper. De bygger på ett statistiskt underlag av 10000 fallstudier av vilka problembeteenden människor söker hjälp för:

1. Fantasy Sex – Att ladda fantasilivet sexuellt och/eller sexualisera relationer och situationer. Upphetsning hänger ihop med sexuella möjligheter.
2. Förförelse och erövring – Att använda förförelse för att få makt och kontroll. Upphetsning bygger på erövring och minskar snabbt efter initial kontakt (hete Casanova komplexet tidigare).
3. Voyeuristiska Sex - Visuell upphetsning. Användningen av visuell stimulans för att fly in i tvångsmässig trance.
4. Exhibitionistisk Sex - Att locka uppmärksamhet till kroppen eller sexuella kroppsdelar. Sexuell upphetsning härrör från tittarens reaktion, om så reaktionen är avsmak eller intresse.
5. Köpt sex - köp av sexuella tjänster. Upphetsning är ansluten till betalning för sex och med tiden kan upphetsning faktiskt blir ansluten till pengar själv.
6. Utbytessex – att sälja eller byta sex för makt. Upphetsning bygger på att få kontroll över andra genom att använda sex som maktmedel.
7. Sexstöld – att kränka utan upptäckt. Sexuell upphetsning sker genom att överträda gränser utan några konsekvenser.
8. Anonym sex - Högrisk sex med okända personer. Upphetsning innebär ingen förförelse eller kostnad och är omedelbar.
9. Utbyte av smärta – att bli förödmjukad eller skadad som del av sexuell upphetsning, eller att sadistiskt såra eller förnedra andra sexuellt, eller båda.
10. Sexuella övergrepp - Utnyttjande av de utsatta. Upphetsnings mönster är baserade på specifika mål eller "typer" av sårbarhet.

Vem kan utveckla sexberoende?
Sexberoende är i slutändan en mekanism för att hantera trauma eller extrem stress och ångest (något som ju är oberoende av vem man är eller var man kommer ifrån), och därför kan alla sorts människor - från alla kulturella bakgrunder och ekonomiska klasser - utveckla sexberoende. Både män och kvinnor kan vara sexberoende, men statistiskt är det endast 8-12 % som söker behandling som är kvinnor. På grund av den framväxande förståelsen och acceptansen för denna diagnos finns det ett behov av mer omfattande statistisk information om ämnet Sexberoende/sexmissbruk i Sverige. Det mesta av den statistik som finns idag kommer från USA.
Det är vanligt för vårdpersonal och motsvarande professionella behandlingar och terapier att ignorera verkligheten i de olika typerna av sexberoende och detta gör att det är väldigt svårt att få korrekt hjälp för alla patienter som kämpar med detta specifika problem.

Frågor om olika typer av sexberoende/anhörigtrauma

Har du frågor om sexberoende eller anhörigtrauma mejla gärna info@dbksverige.se. Personalen där kommer att svara på dina frågor så fort som möjligt. Alla frågor är välkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar