fredag 31 januari 2014

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Sexberoende Bortom DSM-V

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Sexberoende Bortom DSM-V: Verken sexberoende eller hypersexuell störning kommer att finnas med i den femte upplagan av den diagnostiska manualen för psykiatriska d...

tisdag 14 januari 2014

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Nyhet

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Nyhet: DBK Stockholm kan nu erbjuda personer som har ätstörningar, självskadebeteenden och/eller neuropsykiatriska problem stödsamtal och enskilt...

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Nyhet

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Nyhet: DBK Stockholm kan nu erbjuda personer som har ätstörningar, självskadebeteenden och/eller neuropsykiatriska problem stödsamtal och enskilt...

DBK öppnar filial i Göteborg!

Vi har länge närt en önskan om att kunna erbjuda människor hjälp i Göteborg. Anledningen är att vi tar emot många människor – både sexberoende och kärleksberoende personer och deras anhöriga – från Göteborg och andra städer på västkusten.

Vi har en önskan om att erbjuda behandling och uppföljning för dessa personer på hemmaplan. Detta har nu blivit verklighet i och med att vi har hittat Ewa Östebrant.

Ewa har lång erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik. Hon är utbildad Beroendeterapeut och Samtalsterapeut med gestaltterapeutisk inriktning. Hon har en bred kompetens om sexberoende, kärleksberoende, anhöriga samt destruktiva relationer där våld förekommer både psykiskt, fysiskt och sexuellt.

Ewa har arbetat i psykiatrin, i landstingen, kommunalt, i den ideella verksamheten HOPP, samt för privata vårdföretag. Hon är grundare till kvinnobehandlingshemmet Leva i Göteborg som hon drev framgångsrikt och med goda resultat under 8 år. Hon har arbetat med psyko-social behandling i 27 år och utvecklat behandlingsprogram för personer med beroendeproblematik sedan 1994.

Verksamheten i Göteborg finns på Holtermansgatan 4, nära Landala Torg.

Telefonnumret är 0725 790 900. Telefontid: tisdag/torsdag 8.00-9.00

Mejl: ewagbg@dbksverige.se

Nyhet

DBK Stockholm kan nu erbjuda personer som har ätstörningar, självskadebeteenden och/eller neuropsykiatriska problem stödsamtal och enskilt terapi. Detta görs i samarbete med Gunilla Sandén, leg. Sjuksköterska, KBT terapeut och MRT-utbildare.

Förutom detta är Gunilla Internationellt certifierad alkohol och drog terapeut och utbildad i lösningsfokuserad terapi, ASI/MI, ADAD. Hon har varit föreståndare på behandlingshem för kvinnor sedan 1989.

Om Gunilla

Jag har arbetat med missbruksvård i 28 år. Dels med ”hasselapedagogik” och dels med eget 12-stegsbehandlingshem i 24 år. Jag har lång erfarenhet av behandling och samtalsterapi och har mött många klienter med alk/drogmissbruk, ätstörningar, självskadebeteende och neuropsykiatriska problem. Med åren har jag utvecklat vårt program med MRT (Moral Reconation Therapy) som jag har ensamrätt i Skandinavien att använda, översätta och utbilda i. Jag samarbetar också med DBK Sverige då våra klienter också har sex/kärleksberoende som är en stor återfallsrisk när man är kemiskt beroende.

Är du intresserad av enskilda samtal tillsammans med Gunilla ring gärna 070-605 79 38, eller mejla info@dbksverige.se

MRT

Nu kommer MRT-utbildningen till Stockholm
Arrangeras hos DBK Sverige på Borgmästargatan 12, Stockholm
MRT-konsult i Kramfors erbjuder utbildning i MRT (Moral Reconation Therapy). Kursen är på 32 timmar under fyra dagar som innehåller både föreläsningar, övningsuppgifter och hemläxor. Programmet är KBT-inriktat och innehåller:

• Utvecklingsteorier
• Föreläsningar om MRT-programmet
• Du får prova alla övningsuppgifter
• Du får hemläxor att göra

Priset för utbildningen är 8.500:- exkl. moms. Allt arbetsmaterial ingår i kursen.
 
Vad är MRT?

MRT (Moral Reconation Therapy) är ett Kognitivt beteende-inriktat behandlingsprogram som hjälper människor att förändra värderingar, attityder och beteenden. Många har genomgått andra 12-stegsbaserade program men kommer inte ända fram till tillfrisknande på alla nivåer. Genom MRT får man högre självaktning och förbättrade relationer. En bättre självkännedom leder till färre återfall i kemiskt beroende och kriminalitet. MRT är tydligt och strukturerat och detta gör det lätt att arbeta med. MRT är helt fristående men kan med fördel kombineras med AA/NA:s 12-stegsprogram och KBT-inriktade stödsamtal. 150 fristående studier i USA har visat att det är framgångsrikt. Man räknar att sedan 1986 har åter arresteringar och återfall minska med 30 %.
MRT-programmet är erkänt av SAMHSA (Substance abuse mental health services administration) som ett evidensbaserat behandlingsprogram.
Mer finns att läsa på ccimrt.com

Är du intresserad av ytterligare information om detta ring gärna Gunilla 070-605 79 38, eller mejla info@dbksverige.se

söndag 12 januari 2014

ZONEN

Ett av kärlekens löften är att vara i ett tillstånd av fritt flöde, där all aktivitet är enkelt - när inre upplevelser är i synk med den yttre verkligheten. Detta upphöjda tillstånd kan stå som symbol för att vara upplyst. Allt vi möter verkar välgörande genom att vi har kontakt med livets flöde. Det är bara genom att begagna vårt inre flöde som våra begränsningar och låsningar kan sprängas sönder.  Vi ser tydligt vår del i världen och att allt i världen är en del av oss, att allt hör ihop. En del människor vänder sig till droger i ett försök att uppnå detta tillstånd - både olagliga droger som hasch eller genom att använda beteenden som triggar igång interna neurokemiska substanser som dopamin. För att motverka känslan av att ha fastnat längtar en del människor efter ett fritt flöde av alkohol som lovar en ingång till ett gudomligt tillstånd. Andra längtar efter det fria flödet av sex och kärlek för att få utifrån det de är oförmögna att komma åt på insidan.

 När ingenting i livet flyter och det känns som att vi hakat upp oss kan vi uppleva avsaknad av sammanhang. En person som är ”torr full” är någon som håller sitt beroende i schack genom att ”gå på vita knogar” dagen igenom - men som fortfarande saknar sann nykterhet. Kontroll i motsats till öppenhet. Ansträngning i motsats till att släppa taget. Tittar man i en ordbok innebär den djupare betydelsen av nykterhet klarhet i tanke, medvetenhet om val och förmåga till intimitet genom åtagenhet och ansvarstagande i relation till betrodda vänner i programmet, till sin hemmagrupp, och till nära och kära. Vad innebär det att vara ansvarig, att visa upp sitt liv till beskådande, att vara med i livets flöde i kropp, psyke och själ för dig? 

Vi vet alla hur det är att knappt kunna ta sig igenom dagen. Tid efter annan utkräver det en enorm vägtull på vårt psyke, den delen av oss som längtar efter mening och syfte. Minns de gånger du har varit i zonen - det utrymmet bortom ansträngning där du är i kontakt med fritt flöde. Detta utrymme är inte skilt från världen utan är en följd av att delta i den. För att nå sinnesron inom dig själv behöver du nå bortom dina rutiner för att delta i världen. Det är där kärleken flödar.