torsdag 13 februari 2014

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: European Sex Addiction Therapists (Europeiska Sexb...

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: European Sex Addiction Therapists (Europeiska Sexb...: Eftersom sexberoende inte räknas som en officiell diagnos i Sverige finns det inte heller någon tillsyn av verksamheter som bedriver behan...

European Sex Addiction Therapists (Europeiska Sexberberoende Terapeuter)

Eftersom sexberoende inte räknas som en officiell diagnos i Sverige finns det inte heller någon tillsyn av verksamheter som bedriver behandling för sexberoende. Detta har jag påtalat länge och även skrivit till socialstyrelsen om – tyvärr utan resultat! Jag har alltså länge närt en önskan om att utveckla metodik för behandling för sexberoende och deras anhöriga, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Vi som arbetar med just evidensbaserad behandling som har sin grund i forskning och är certifierade för att arbeta med dessa problem behöver också värna om vår profession.

European Sex Addiction Therapists är en ideell organisation som har ett antal syften och som består av professionella terapeuter som arbetar med sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterat till sexberoende i olika länder i Europa.

All personal på DBK Sverige är medlemmar i ESAT.

ESATs främsta syften är:
  • Att främja bästa praxis för behandling. Alla medlemmar förbinder sig bl.a. att följa ett etikregelsystem
  • Att erbjuda ett forum för certifierade sexberoende terapeuter i Europa att utbyta information genom konferenser, projekt och workshops.
  • Att informera allmänheten, regeringar och vårdorganisationer om sexberoende för att öka medvetenheten om sexberoende och anhörigtrauma och arbeta mot stigmatisering.
  • Att kunna hänvisa människor som söker hjälp för sexberoende och anhöriga till professionella certifierade terapeuter för att öppna dörrar för behandlingsalternativ samt
  • Att vara ett forum för forskning och statistik om sexberoende och anhörigtrauma.
Om du har frågor som rör korrekt behandling för sexberoende eller anhöriga, eller om etik, om vilka utbildningar som ESAT rekommenderar, eller andra frågor som du har ett behov av att få svar på - får du gärna mejla till:tisdag 11 februari 2014

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Helt unik utbildning i Sverige!

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Helt unik utbildning i Sverige!: I Sverige finns väldigt lite information och kunskap om sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende. Detta i sin ...

Helt unik utbildning i Sverige!

I Sverige finns väldigt lite information och kunskap om sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende. Detta i sin tur leder till brister i grundläggande metodik för behandling av dessa problem. Vår sk CSS-utbildning bygger på den senaste forskningen kring problematiska sexuella beteenden samt just anhörigtrauma och medberoende relaterad till sexberoende. De behandlingsverktyg man får tillgång till i utbildningen är helt unika i Sverige och bygger på över 30 års erfarenhet av att utveckla behandlingsmetoder och terapi. Mer finns att läsa via nedan länk!

http://www.dbksverige.se/index.php?page=dbk_utbildning

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Besatthet

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Besatthet: Tankemässig upptagenhet eller besatthet är ett kännetecken för beroende, eftersom det är ett bra sätt att distrahera sinnet från smärtsamm...

Besatthet

Tankemässig upptagenhet eller besatthet är ett kännetecken för beroende, eftersom det är ett bra sätt att distrahera sinnet från smärtsamma känslor. Det har sagts att vårt samhälle är upptagen av sex, som kanske pekar på olösta sexuella händelser, upplevelser eller trauman i många människors historia. Naturligtvis kan mental fokus vara mycket hälsosam och effektivt för att avslöja verkliga sanningar, men samma process kan också göra att man glider in i besatthet.

 När man koncentrerar sig på att lösa ett problem till exempel, bjuder man samtidigt in och är öppen för nya idéer.  Besatthet däremot innebär att man är gisslan, fångad i sina fantasier. Hälsosam koncentration fokuserar medvetenheten om sin egen existens för att avbryta självcentrering och integrera upplevelser utifrån med innehåll från känslolivet. Omvänt känner sig personer som är i en besatthet övermannade och överväldigade av upplevelser utifrån och de upptäckter som görs om innehållet i sina egna känsloliv. Oavsett den självkännedom de besitter projiceras detta på den mentala bilden för deras uppmärksamhet, vilket förvandlar det till en "fetisch" - ett föremål som egentligen innehåller personens egna subjektiva egenskaper. När det finns ett överskott av smärta eller trauma, och det inte längre är tryggt att känna sina egna subjektiva känslor, när det inte finns några verktyg för att bearbeta och reglera svåra känslor måste de objektifieras - skiljas ifrån en själv och kastas ut på något föremål eller person utanför sig själv. Detta är den grundläggande orsaken till besatthet.


 Besatthet verkar alltid lova att gott ska komma av det och att genom att hänge sig åt det kommer problemen att lösa sig. Men genom att vara i ett tillstånd av besatthet vidmakthåller man faktiskt en negativ cykel. Det enda sättet att läkas i en sådan situation är att lämna besattheten - antingen på kort sikt genom någon form av störning i processen att bli besatt, eller genom att utveckla sin medvetenhet om här och nu över en följd av tid.

måndag 10 februari 2014

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Ett Hus Med Renoveringsbehov

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: Ett Hus Med Renoveringsbehov: Följande är en berättelse av en kvinna som går i anhöriggrupp. Jag har fått hennes tillåtelse att publicera den här på min blogg. Jag ty...