torsdag 13 februari 2014

European Sex Addiction Therapists (Europeiska Sexberberoende Terapeuter)

Eftersom sexberoende inte räknas som en officiell diagnos i Sverige finns det inte heller någon tillsyn av verksamheter som bedriver behandling för sexberoende. Detta har jag påtalat länge och även skrivit till socialstyrelsen om – tyvärr utan resultat! Jag har alltså länge närt en önskan om att utveckla metodik för behandling för sexberoende och deras anhöriga, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Vi som arbetar med just evidensbaserad behandling som har sin grund i forskning och är certifierade för att arbeta med dessa problem behöver också värna om vår profession.

European Sex Addiction Therapists är en ideell organisation som har ett antal syften och som består av professionella terapeuter som arbetar med sexberoende, anhörigtrauma och medberoende relaterat till sexberoende i olika länder i Europa.

All personal på DBK Sverige är medlemmar i ESAT.

ESATs främsta syften är:
  • Att främja bästa praxis för behandling. Alla medlemmar förbinder sig bl.a. att följa ett etikregelsystem
  • Att erbjuda ett forum för certifierade sexberoende terapeuter i Europa att utbyta information genom konferenser, projekt och workshops.
  • Att informera allmänheten, regeringar och vårdorganisationer om sexberoende för att öka medvetenheten om sexberoende och anhörigtrauma och arbeta mot stigmatisering.
  • Att kunna hänvisa människor som söker hjälp för sexberoende och anhöriga till professionella certifierade terapeuter för att öppna dörrar för behandlingsalternativ samt
  • Att vara ett forum för forskning och statistik om sexberoende och anhörigtrauma.
Om du har frågor som rör korrekt behandling för sexberoende eller anhöriga, eller om etik, om vilka utbildningar som ESAT rekommenderar, eller andra frågor som du har ett behov av att få svar på - får du gärna mejla till:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar