lördag 25 maj 2013

Besatthet

Besatthet eller tankemässig upptagenhet är ett kännetecken för båda beroende och missbruk, eftersom det är ett bra sätt att distrahera sinnet från smärtsamma känslor. Det har sagts att vårt samhälle är upptagen av sex. Detta pekar på olösta sexuella frågor eller trauman i vår gemensamma historia. Naturligtvis kan koncentration vara mycket hälsosam och effektivt för att avslöja verkliga sanningar och problem, men samma process kan också göra att man glider in i besatthet eller tankemässig upptagenhet.

 När man till exempel koncentrerar sig på att lösa ett problem bjuder man samtidigt in och är öppen för nya idéer. Besatthet eller tankemässig upptagenhet däremot innebär att man är gisslan, fångad i sina fantasier. Isolerad och ensam. Hälsosam koncentration fokuserar medvetenheten om psykiska objekt för att avbryta självcentrering och integrera innehåll från det undermedvetna. Omvänt känner sig personer som är inne i en besatthet övermannade av innehållet i det undermedvetna när det kommer upp, oavsett den självkännedom de besitter. När det finns ett överskott av smärta eller trauma och det inte längre är tryggt att känna sina egna subjektiva känslor, när det inte finns några verktyg för att bearbeta och reglera svåra känslor måste de objektifieras, skiljas ifrån en själv och kastas ut på något föremål eller person utanför sig själv. Detta är den grundläggande orsaken till besatthet.

 Besatthet verkar alltid lova att gott ska komma av det och att genom att hänge sig åt det kommer problemen att lösa sig. Men genom att vara i ett tillstånd av besatthet vidmakthåller man faktiskt en negativ cykel. Det enda sättet att få läkas är att lämna besattheten, antingen genom någon form av störning på kort sikt, eller genom att utveckla sin medvetenhet om här och nu över tid.

fredag 10 maj 2013

Porr och Erektil Dysfunktion

Vi har länge påstått att det vi kallar för cybersex är sexberoendets kokain och att personer som fastnar i ett beroende till porr riskerar allvarliga negativa konsekvenser. Den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring ED (erektil dysfunktion) visar också att problemet eskalerar på det sättet som vi förutspått.


Se länk:

http://www.youtube.com/watch?v=c_RIm9ZMN1I&feature=youtube_gdata_player 

för en bra föreläsning av Gary Wilson i detta ämne.

Se också:


för bra och innehållsrik information om porrberoende och internet!
  

onsdag 8 maj 2013

Nykterhet


(fritt översatt från Alexandra Katehakis, författare till ”Erotic Intelligence”, 2010 av Health Communications förlag)

Om vi vill att en älskares beröring ska nå oss på djupet behöver vi undanröja våra egna hinder för intimitet. Faktum är att vissa kemiska ämnen kan förhindra sann och djup kontakt med andra, beroende givetvis på hur och varför vi använder dem. Paradoxalt nog är ett ofta citerad mål för att dricka alkohol att lossa hämningar som ett socialt smörjmedel. Droger och alkohol verkar lugna nerverna och lindrar social ångest som gör att vi kan ha lättare att finnas med i sociala sammanhang. Detta är egentligen bedrägeri. I den smärtsamma baksmällan som kommer nästa morgon kommer alla eventuella problem krypande tillbaka. Psykoaktiva ämnen som man inte får på recept kan inte permanent kompensera för hämmande mönster. Att enbart lita på kemiska ämnen eller upplevelser utanför sig själv för att uppnå lugn kan skapa beroende. Att ge dessa kemiska ämnen eller upplevelser makt är att begränsa sig själv – vara sig det är fråga om alkohol, kokain, mat eller sex. 
Vad som utgör nykterhet är olika för varje individ - det finns inga kläder som passar alla. Det är därför som det är hälsosamt att träna på en period av avhållsamhet eller fasta från beroendeframkallande beteenden eller beroendeframkallande kemiska ämnen. Detta kan man göra för att se om de använts för att bedöva visa känslor och för att se i vilken grad de negativt påverkar båda mentalt och i interaktionen med andra människor. En del människor använder försvarsmekanismer lika mycket som andra använder kemiska ämnen för att självmedicinera. Känslomässig nykterhet är att ha förmåga att reglera känslor och att kunna kommunicera på ett nyktert sätt. De flesta känner nog igen folk som inte agerar nyktert – som uppträder dumt och oansvarigt. Vi har alla förmodligen också upplevt beundran eller irritation i omgångar över hur dessa personer skapar roliga situationer och vilken röra de skapar i sina liv. Att ”nyktra till” verkar innebära att ta livet på alldeles för stort allvar, som om allvar var en motsättning till glädje, värme, spontanitet och att helt enkelt kunna ha kul.