lördag 25 maj 2013

Besatthet

Besatthet eller tankemässig upptagenhet är ett kännetecken för båda beroende och missbruk, eftersom det är ett bra sätt att distrahera sinnet från smärtsamma känslor. Det har sagts att vårt samhälle är upptagen av sex. Detta pekar på olösta sexuella frågor eller trauman i vår gemensamma historia. Naturligtvis kan koncentration vara mycket hälsosam och effektivt för att avslöja verkliga sanningar och problem, men samma process kan också göra att man glider in i besatthet eller tankemässig upptagenhet.

 När man till exempel koncentrerar sig på att lösa ett problem bjuder man samtidigt in och är öppen för nya idéer. Besatthet eller tankemässig upptagenhet däremot innebär att man är gisslan, fångad i sina fantasier. Isolerad och ensam. Hälsosam koncentration fokuserar medvetenheten om psykiska objekt för att avbryta självcentrering och integrera innehåll från det undermedvetna. Omvänt känner sig personer som är inne i en besatthet övermannade av innehållet i det undermedvetna när det kommer upp, oavsett den självkännedom de besitter. När det finns ett överskott av smärta eller trauma och det inte längre är tryggt att känna sina egna subjektiva känslor, när det inte finns några verktyg för att bearbeta och reglera svåra känslor måste de objektifieras, skiljas ifrån en själv och kastas ut på något föremål eller person utanför sig själv. Detta är den grundläggande orsaken till besatthet.

 Besatthet verkar alltid lova att gott ska komma av det och att genom att hänge sig åt det kommer problemen att lösa sig. Men genom att vara i ett tillstånd av besatthet vidmakthåller man faktiskt en negativ cykel. Det enda sättet att få läkas är att lämna besattheten, antingen genom någon form av störning på kort sikt, eller genom att utveckla sin medvetenhet om här och nu över tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar