onsdag 8 maj 2013

Nykterhet


(fritt översatt från Alexandra Katehakis, författare till ”Erotic Intelligence”, 2010 av Health Communications förlag)

Om vi vill att en älskares beröring ska nå oss på djupet behöver vi undanröja våra egna hinder för intimitet. Faktum är att vissa kemiska ämnen kan förhindra sann och djup kontakt med andra, beroende givetvis på hur och varför vi använder dem. Paradoxalt nog är ett ofta citerad mål för att dricka alkohol att lossa hämningar som ett socialt smörjmedel. Droger och alkohol verkar lugna nerverna och lindrar social ångest som gör att vi kan ha lättare att finnas med i sociala sammanhang. Detta är egentligen bedrägeri. I den smärtsamma baksmällan som kommer nästa morgon kommer alla eventuella problem krypande tillbaka. Psykoaktiva ämnen som man inte får på recept kan inte permanent kompensera för hämmande mönster. Att enbart lita på kemiska ämnen eller upplevelser utanför sig själv för att uppnå lugn kan skapa beroende. Att ge dessa kemiska ämnen eller upplevelser makt är att begränsa sig själv – vara sig det är fråga om alkohol, kokain, mat eller sex. 
Vad som utgör nykterhet är olika för varje individ - det finns inga kläder som passar alla. Det är därför som det är hälsosamt att träna på en period av avhållsamhet eller fasta från beroendeframkallande beteenden eller beroendeframkallande kemiska ämnen. Detta kan man göra för att se om de använts för att bedöva visa känslor och för att se i vilken grad de negativt påverkar båda mentalt och i interaktionen med andra människor. En del människor använder försvarsmekanismer lika mycket som andra använder kemiska ämnen för att självmedicinera. Känslomässig nykterhet är att ha förmåga att reglera känslor och att kunna kommunicera på ett nyktert sätt. De flesta känner nog igen folk som inte agerar nyktert – som uppträder dumt och oansvarigt. Vi har alla förmodligen också upplevt beundran eller irritation i omgångar över hur dessa personer skapar roliga situationer och vilken röra de skapar i sina liv. Att ”nyktra till” verkar innebära att ta livet på alldeles för stort allvar, som om allvar var en motsättning till glädje, värme, spontanitet och att helt enkelt kunna ha kul.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar