tisdag 11 februari 2014

Besatthet

Tankemässig upptagenhet eller besatthet är ett kännetecken för beroende, eftersom det är ett bra sätt att distrahera sinnet från smärtsamma känslor. Det har sagts att vårt samhälle är upptagen av sex, som kanske pekar på olösta sexuella händelser, upplevelser eller trauman i många människors historia. Naturligtvis kan mental fokus vara mycket hälsosam och effektivt för att avslöja verkliga sanningar, men samma process kan också göra att man glider in i besatthet.

 När man koncentrerar sig på att lösa ett problem till exempel, bjuder man samtidigt in och är öppen för nya idéer.  Besatthet däremot innebär att man är gisslan, fångad i sina fantasier. Hälsosam koncentration fokuserar medvetenheten om sin egen existens för att avbryta självcentrering och integrera upplevelser utifrån med innehåll från känslolivet. Omvänt känner sig personer som är i en besatthet övermannade och överväldigade av upplevelser utifrån och de upptäckter som görs om innehållet i sina egna känsloliv. Oavsett den självkännedom de besitter projiceras detta på den mentala bilden för deras uppmärksamhet, vilket förvandlar det till en "fetisch" - ett föremål som egentligen innehåller personens egna subjektiva egenskaper. När det finns ett överskott av smärta eller trauma, och det inte längre är tryggt att känna sina egna subjektiva känslor, när det inte finns några verktyg för att bearbeta och reglera svåra känslor måste de objektifieras - skiljas ifrån en själv och kastas ut på något föremål eller person utanför sig själv. Detta är den grundläggande orsaken till besatthet.


 Besatthet verkar alltid lova att gott ska komma av det och att genom att hänge sig åt det kommer problemen att lösa sig. Men genom att vara i ett tillstånd av besatthet vidmakthåller man faktiskt en negativ cykel. Det enda sättet att läkas i en sådan situation är att lämna besattheten - antingen på kort sikt genom någon form av störning i processen att bli besatt, eller genom att utveckla sin medvetenhet om här och nu över en följd av tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar