söndag 12 januari 2014

ZONEN

Ett av kärlekens löften är att vara i ett tillstånd av fritt flöde, där all aktivitet är enkelt - när inre upplevelser är i synk med den yttre verkligheten. Detta upphöjda tillstånd kan stå som symbol för att vara upplyst. Allt vi möter verkar välgörande genom att vi har kontakt med livets flöde. Det är bara genom att begagna vårt inre flöde som våra begränsningar och låsningar kan sprängas sönder.  Vi ser tydligt vår del i världen och att allt i världen är en del av oss, att allt hör ihop. En del människor vänder sig till droger i ett försök att uppnå detta tillstånd - både olagliga droger som hasch eller genom att använda beteenden som triggar igång interna neurokemiska substanser som dopamin. För att motverka känslan av att ha fastnat längtar en del människor efter ett fritt flöde av alkohol som lovar en ingång till ett gudomligt tillstånd. Andra längtar efter det fria flödet av sex och kärlek för att få utifrån det de är oförmögna att komma åt på insidan.

 När ingenting i livet flyter och det känns som att vi hakat upp oss kan vi uppleva avsaknad av sammanhang. En person som är ”torr full” är någon som håller sitt beroende i schack genom att ”gå på vita knogar” dagen igenom - men som fortfarande saknar sann nykterhet. Kontroll i motsats till öppenhet. Ansträngning i motsats till att släppa taget. Tittar man i en ordbok innebär den djupare betydelsen av nykterhet klarhet i tanke, medvetenhet om val och förmåga till intimitet genom åtagenhet och ansvarstagande i relation till betrodda vänner i programmet, till sin hemmagrupp, och till nära och kära. Vad innebär det att vara ansvarig, att visa upp sitt liv till beskådande, att vara med i livets flöde i kropp, psyke och själ för dig? 

Vi vet alla hur det är att knappt kunna ta sig igenom dagen. Tid efter annan utkräver det en enorm vägtull på vårt psyke, den delen av oss som längtar efter mening och syfte. Minns de gånger du har varit i zonen - det utrymmet bortom ansträngning där du är i kontakt med fritt flöde. Detta utrymme är inte skilt från världen utan är en följd av att delta i den. För att nå sinnesron inom dig själv behöver du nå bortom dina rutiner för att delta i världen. Det är där kärleken flödar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar