söndag 24 mars 2013

Svek


Otrohet, oärlighet och bedrägeri är smärtsamma att uppleva - oavsett om man är på den mottagande sidan eller den som gör det. Ju djupare vi är i en relation med någon annan, ju mer öppnar vi oss för sårbarhet. I livet är det tyvärr oundvikligt att ibland svika eller skada de man älskar, detta verkar vara en del av den mänskliga naturen. Men när vi medvetet går in för att bedra en annan och genom detta kliver ur vår egen integritet, bryter vi mot deras förtroende och detta aktiverar skam hos oss själva. Att å andra sidan vara förrådd av en person vi litat på - särskilt av en älskare - är en av de mest smärtsamma upplevelser vi kan uthärda i livet.
 Oavsett om du svikit en annan eller svikits själv, är det viktigt att göra en bedömning eller inventering av vad du gjorde eller hur du reagerade. Ta sedan den tid som krävs för att förlåta dig själv eller någon annan. Det kan ta år att återställa förtroendet och att förlåta någon som svikit dig. Det finns inget recept för hur lång tid detta tar och därför går det inte att tvinga eller stressa på processen. Det är komplicerade frågor. Ge dig själv en paus, ta den tid du behöver och låt naturen ha sin gång. Om du gör det kommer du naturligtvis att läka och bli starkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar