onsdag 20 mars 2013

Etik


Den sista tiden har vi på DBK kontaktats av ett antal personer som gör behandling för sexberoende eller kärleksberoende i en annan verksamhet. Dessa personer har haft en önskan om att påbörja behandling hos oss istället för att fortsätta i den behandlingsverksamheten. Anledningen uppges vara att den som leder den verksamheten har haft en sexuell relation med en kvinnlig patient. Detta är givetvis oacceptabelt. Det är också oacceptabelt att man fortsätter i den verksamheten och t.o.m. använder sin position för att prata om sin egen återfallsprocess i en behandlingsgrupp.  Jag vill med denna blogg inlägg helt ta avstånd från detta och andra brott mot etikregler och samtidigt återigen ta upp frågan om att behandlingsverksamheter som behandlar sexberoende saknar riktlinjer för styrning och granskning från myndigheternas sida. Hos Socialstyrelsen finns inget tillsynsansvar (se även mitt blogginlägg – ”Brev till Socialstyrelsen” från den 8 febuari 2013). 
     
Som ansvarig för en behandlingsverksamhet som bedriver behandling för sexberoende, kärleksberoende, anhörigproblematik och medberoende relaterad till sexberoende är det viktigt att all den personal som arbetar på DBK är införstådda med de etikregler som gäller, samt de handlingsplaner som finns när någon överträder dessa regler. Detta är speciellt viktigt när det handlar om någonting som är så sårbar som relationer, sexualitet och kärlek.     

Allmänheten och de som söker hjälp behöver också vara medvetna om att det finns regler som styr seriösa och professionella behandlingsverksamheter och enskilda terapeuter. Jag rekommenderar alla hjälpsökande individer att undersöka om en specifik terapeut eller den verksamhet som man tänker gå i terapi hos är specifikt utbildad för att arbeta med sexberoende. Idag finns två utbildningsverksamheter som jag brukar rekommendera. Den ena finns i USA och heter C-SAT utbildningen. Den görs vi en organisation som heter IITAP. De har utvecklat behandlingsmetodik, bedrivit forskning och ägnat sig åt utbildning i över 30 år. Den andra finns i Sverige och heter CSS-utbildningen. Den görs via en organisation som heter Sexberoendeperspektivet (SP), som är helt nytt. Om personalen i en behandlingsverksamhet har dessa någon av dessa utbildningar är detta en tydlig kvalitetsstämpel.

En annan sak man kan kolla upp är om enskilda terapeuter eller behandlingsverksamhet är medlemmar i ESAT. ESAT är en intresseorganisation som bl.a. värnar om korrekt behandling. Den har funnits i 3 år. Dess medlemmar skriver på ett kontrakt där man förbinder sig att följa ett etikregelsystem – annars riskerar man uteslutning.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar