söndag 30 juni 2013

MEDBEROENDE

Medberoende bärs upp av dysfunktionella barndomsupplevelser som ofta varit traumatiska. När ett barn växer upp med dysfunktionella föräldrar finns de kränkande mönstren kvar och återupplevs som en intensiv känslomässig smärta. Dessa mönster leder också till komplicerade och ofta smärtsamma nära relationer i vuxenlivet eftersom medberoende personer är oförmögna att leva livet på dess egna villkor i sina försök att få kontroll. När jaget har förvrängts är egenkärlek ett obegripligt koncept och en som man inte har tillgång till. Samtidigt är just egenkärlek tillsammans med respekt och omsorg viktiga byggstenar för att ha mogna, respektfulla relationer. Medberoende personer kontrollerar andra för att kompensera för brist på förmåga att älska sig själva.

En annan byggsten för relationer är självkänsla. Självkänsla bekräftas och får näring av medkänsla riktad mot sig själv. Detta innebär att vi behandlar oss själva med värme och förståelse när vi inte får saker och ting att fungera rätt. Ju mer själv-medkännande vi har, desto mer optimistiska, motiverade och positiva vi är. Hur vi relaterar till oss själva påverkar hur vi verkar i världen. Att sätta gränser är ytterligare ett steg som behövs för att motverka medberoende. Utan fungerande fysiska och inre gränser låta vi folk köra över oss, vilket i sin tur kan vara en form av övergrepp. Gränser signalerar till andra att vi bryr oss om oss själva, utan dem förblir vi perenna offer, som alltid klagar över vad som har "gjorts mot oss." (Perenna: växter som vissnar på vintern. Om man tar hand om dem växer de sen på våren)

Att växa upp i en dysfunktionell familj förvränger verkligheten. Det är oftast de kvicktänkta barnen som ser "elefanten i vardagsrummet" och blir den starkaste eftersom de vägrar att ignorera det, vilket samtidigt gör dem till ett problem i det dysfunktionella systemet. Att leva som vuxen tillsammans med någon som skadar dig känslomässigt, psykiskt eller fysiskt och att tolerera det är inte att leva i verkligheten. Att försöka ändra en annan till en idealiserad version av vem vi skulle vilja att de var är ett spel som ingen kan vinna. Men att äga din egen verklighet och uttrycka det är ett tecken på god psykisk hälsa.


 Tillfrisknande från medberoende innebär att du behöver lära dig att vara din egen förälder och ta han om dina egna vuxna behov. Ingen annan kommer att göra det – den möjligheten är stängt sedan länge (i relation till viktiga vuxna i din omgivning under din uppväxttid). Börja idag genom att uttrycka dina egna tankar, känslor och funderingar till andra på ett sätt som varken är alltför känslomässig eller å andra sidan alltför känslomässigt avstängd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar