lördag 27 juli 2013

Prägling

Prägling i vår tidiga barndom är absolut nödvändigt för tillväxt och trygghet. Men att hänga sig fast vid dysfunktionell prägling även när vi blir vuxna är som om en fjäril skulle hålla sig fast vid sin kokong. Det är vårt eget ansvar att ifrågasätta grundläggande värderingar om oss själva och våra relationer - och förkasta de som inte längre tjänar oss eller som är destruktiva. Alltför ofta identifierar vi oss med ”personliga synpunkter” som egentligen kommer från någon annan viktig person som fanns i vår omgivning under uppväxttiden. Vi vet inte hur man ska bära sig åt för att inte identifiera oss med de perspektiv som givits oss. Vissa människor vänder sig till droger och alkohol i ett försök att dämpa tidiga influenser och uppleva nya sanningar. Att vända sig bort från verkligheten i ett försök att förbättra den kommer tyvärr bara leda till att våra tankemässiga skapelser inte tillför någonting positivt i det långa loppet. En drogpåverkad hjärna speglar egentligen det ursprungliga traumat - att vara helt överväldigad av själva det dysfunktionella.

 Alla har varit eller är beroende av föräldrar och vårdgivare, lärare, grannar, kollegor, media, politiker, andliga ledare, skönlitteratur - vår kultur. Vissa av dessa influenser gör uppenbara försök att kontrollera vårt tänkande och genom detta begå psykisk misshandel som är jämförbar med hjärntvätt. I detta finns alldeles för lite utrymme för autonomi (självständighet). Andra influenser fungerar som ett dovt upprepande som likt en grammofonskiva som hakat upp sig upprepar det gamla programmet i huvudet i olika situationer under livets gång.  Eller som en radio ekande sitt brus vid olika frekvenser. Om den prägling vi får är överdrivet fokuserad på t ex fel, kommer dessa att bli ingrodd i vårt minne - även om vi är genetiskt skapta för att ta emot vissa meddelanden och inte lyssna på andra. Även om vi utvecklar en förmåga att känna igen vårt eget förvrängda tänkande, kan negativ prägling fortfarande leverera en känsla av förtrogenhet, nostalgi och lojalitet gentemot våra ursprungsförhållanden som kan kännas fel att förneka. En känsla av att inte duga kan vara en vanlig känslomässig position i livet för dem vars prägling likställs med uppföranderegler som innebär att man i grunden är ovärdig, särskilt när det gäller sexualitet och relationer. På grund av negativ prägling kan skadliga tankar kännas trygga och otrygghet verkar vara det säkraste. Oavsett dåligt mående och kaos vet man vad man har, men vet aldrig vad man kommer att få istället. Det finns naturligtvis ingen rationell anledning att lyssna på ett radioprogram på en kanal vars innehåll inte är det vi verkligen behöver. Det är upp till oss att byta kanal från vårt vanliga ingrodda tänkande. Ingen annan kan hitta nya frekvenser som är anpassade till vår individuella sanning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar