söndag 1 september 2013

"Triggers" – Vad de är och varför de är viktiga

En trigger är en del av den mekanism som avfyrar ett gevär.

För en sexberoende är en trigger en del av en mekanism som signalerar att resan mot sin värsta mardröm har börjat. 

Fallande snö på ett berg kan i förlängningen trigga en lavin. På ett liknande sätt kan den destruktiva sexuella processen triggas av de mest obetydliga händelser eller känslor. Att känna till sina triggers och att göra planeringar för att avbryta den destruktiva processen innan man börjar falla utför, är nyckeln till tillfrisknande.

Den destruktiva processen liknar det som händer när man åker berg -och dalbana. När tåget når en specifik punkt på spåret finns ingen återvändo. Det känns både underbart, upplyftande och njutningsfullt när man bara åker med. Upplevelsen liknar känslan hos en sexberoende tidigt under ett utagerandets. Att använda den sexuella aktiviteten är genomsyrad av förväntan, upphetsning, njutning, ibland rädsla som ingår i kicken. Eventuella tankar om att sluta finns inte med. Man övertalar sig själv att man kommer att kunna hantera de negativa konsekvenserna sen…

Hjärnan ställs in på att söka upp det som är intressant, spännande - det som ger njutning och underhållning. Para ihop detta med rädsla, stress och inre oro och hjärnan får en perfekt cocktail för att agera ut. Tyvärr uppmuntrar hjärnan den sexberoende att upprepa processen och på så sätt kan ett beroende utvecklas så småningom.

Medan förloppet upprepas om och om igen ökar den också i kraft allt eftersom man skaffar sig tolerans. Detta innebär att man måste öka ”dosen” eller risktagandet för att uppnå samma kick eller njutning och den sexberoende tappar kontroll undan för undan. Man utvecklar ett slags sinne för allt möjligt som kan trigga ”behovet” av att få agera ut. 

En trigger kan vara nästan vad som helst och det finns 2 kategorier av triggers – externa och interna. Externa triggers är människor, platser, ting och situationer utanför den sexberoende. Det kan vara en sexuell bild på TV, en person på gatan, doften av en vis parfym, eller viss musik. Det kan vara att köra förbi en porrbutik, ett badhus, stranden, att se en dator, reklam vid busshållplatsen, osv.

Interna triggers är mycket svårare att hantera därför att de handlar om förmågan att hantera olika känslor. Exempel på detta kan vara ilska över någonting som den sexberoende föreställer sig rättfärdigar sitt utagerande. Ett annat exempel är känslor av hopplöshet och meningslöshet som den sexberoende vet genom erfarenhet att utagerandet råder bot på – oaktat kortvarigt och tillfälligt. Till en början verkar avledande, den sexuella drogen eller distraktionen vara värd den förtvivlan som kommer sen - iallafall tills man sitter där! Eftersom negativa känslor och tankar om sig själv är ofta den sexberoendes ständiga följeslagare kan han eller hon hitta någon på internet, inleda chatt som slutar med anonym sex för att förändra sin sinnesstämning – detta oavsett de risker ett sådant äventyr innebär.

Eftersom triggers finns i början av den destruktiva processen har de den lägsta kraften. Man har inte förlorat initiativet än. I början av den destruktiva processen är följaktligen det tillfället där processen är lättast att stoppa.

Den mekanism vi använder för att stoppa en trigger kallas för motkraft. Motkrafter mot triggers är ett konkret sätt att arbeta med 2:a steget i 12-stegsprogrammet.  För att en motkraft ska vara framgångsrik måste den uppnå visa kriterier. Motkraften måste vara direkt tillgänglig för den sexberoende:

  • Motkraften måste vara någonting som är möjlig att göra i vardagen
  • Det måste finnas en rimlig möjlighet att motkraften kommer att fungera framgångsrikt när och var den behövs
  • Motkraften måste vara någonting som den sexberoende kommer att göra
  • Motkraften måste vara specifik för den trigger, ritual eller händelse som i förlängningen kommer att leda till att personen agerar ut
  • Motkraften måste vara omvårdande

 Om man inte övar på motkrafterna innan de används kommer de att vara lika oanvändbara som en 12 kronors sedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar