lördag 22 april 2017

Cybersex Detox          www.cybersexdetox.se

Cybersex är samlingsnamnet på alla de sexuella uttryck som finns på nätet - båda när det handlar om sociala medier och om isolerande medier (dvs. porr). Cybersexberoende innebär att man utvecklat en tvångsmässig besatthet, ett destruktivt mönster av antingen digital sex via sociala medier eller via porr på nätet - eller en kombination av porr och sociala medier. 

Teknisk utvecklingen har inneburit att forskning kring hjärnan och hjärnans belöningssystem kommit långt de senaste 15 åren. Bl.a. har vi kunnat titta in i hjärnan och se vad som pågår. Samtidigt har den tekniska utvecklingen och vår livstil även skapat ett antal företeelser som kan utvecklas till problem för många människor. Idag förstår vi att samma saker händer i hjärnan oavsett om man tillför t ex kokain, eller om man tittar på porr.

Detta har bl.a. inneburit att det varit nödvändigt att utvidga och omdefiniera beroendebegreppet. Idag förstår vi alltså att beroendesjukdomen inte bara handlar om kemiska substanser som man tillför kroppen, utan även om olika beteenden människor ägnar sig åt.

Hos tonåringar som ägnar sig åt porr skapas ofta förvirring. Deras upplevelser i den förvrängda sexualiteten som finns på nätet stämmer inte överens med verkligheten. Detta sker under en utvecklingsfas då de behöver lära sig att hantera sin sexualitet. Under en tid då de är som mest osäkra när det gäller deras uppfattning av vad sex är och om sina värderingar kring sex, får de sin sexuella uppfostran via porr. 
Bland tonåringar finns ett signifikant samband mellan frekvent porranvändning och känslor av ensamhet, allvarlig depression och oförmåga att ha sex i det verkliga livet.
Ungdomar som utsätter sig för höga doser porr har lägre självkänsla - och detta även när det gäller deras sexualitet. 

Här kommer lite mera fakta! 

35 % av ALLA nedladdningar och 25% av alla förfrågningar på sökmotorer är relaterade till porr. C:a 68 miljarder sökfrågor per dag.

En stor del av den porr som tittas på sker dagtid mellan 9.00-17.30. 

Den finansiella kostnaden för företagens produktivitet enbart i USA uppskattas till $ 16,9 miljarder dollar årligen.

58 procent cybersexberoende personer lider betydande ekonomiska förluster, och ungefär en tredjedel förlorar sina jobb.

Har du ett tvångsmässigt beteende när det gäller digital sex? Har du tappat din förmåga att hantera din porrkonsumtion? Är du besatt av att hitta tillfälliga sexuella kontakter via nätet på bekostnad av verkliga relationer? Får du negativa konsekvenser av dina digitala sexuella aktiviteter? 

Vi finns för dig! Ring gärna 08-654 00 66 för att boka in dig, eller för att prata med någon av våra terapeuter! Du får gärna vara anonym. Eller mejla info@cyberesexdetox.se 

Eller är du en anhöriga som misstänker att din partner har problem? Hör i så fall av dig till någon av våra anhörige terapeuter för vägledning och stöd! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar