söndag 5 mars 2017

Skam 


Någon (jag vet inte vem) har kallat skam för ”den tysta epidemin”  i vår kultur.

Även om skamkänslor är någonting som vi alla vill ta itu med, anses det fortfarande av många individer som en tabubelagt ämne. Bara omnämnandet av ordet "skam" kan göra oss skygga och göra att många drar sig tillbaka. Men när vi lever i hemlighetsmakeri, i tystnad, och när vi dömer ut oss själva är vi mer benägna att göra ohälsosamma val. Vi fastnar i ett mönster av att gömma oss bakom försvarsmekanismer och faller lätt in i beteenden som maskerar vår smärta - och som många gånger i slutändan ger ännu mera skam.

Skam ligger till grund för alla beroenden - men förutom detta kan det även vara en hemlig källa till många andra problem - som till exempel rädsla för att bli övergiven och bortvald. Rädsla att bli utdömd. Vi känner ångest och oroar oss för att andra kommer att få reda på en hemsk sanning om oss - som kommer att få dem att lämna oss eller underkänna vår duglighet. Vi är ofta rädda för att vi blir avslöjade som en bluff. Alla vi människor behöver känna tillhörighet och att få veta om att vi är älskade och värda att älskas. Skam kan också göra så att vi isolerar oss, vilket inte gynnar vår hälsa. Det finns ett tydligt samband mellan skam och depression. På DBK ser vi också människor som lider av det vi kallar för ”andlig tomhet”. I allmänhet är människan inte skapta för att leva ensamma. Hjärnan är helt enkelt inte kopplad på det sättet. När skam skiljer oss från andra innebär det en betydande inverkan i grunden av vårt varande. Självmordstankar kan vara en konsekvens av detta. Om någon har så mycket skam att de inte tycker om den person de är född till kan de översvämmas med tankar av självhat. Detta tillsammans med andra faktorer, kan leda till självmordstankar och självmordsbeteenden.

Att gömma undan skammen inuti gör det till ett ännu större problem i livet. Skam frodas i mörker. Men så fort vi börjar prata om det, sätta ord på det och dela våra historier med andra förlorar skammen sin kraft. Skam dör i dagsljus.

DBK Sverige använder vi en metod för att bearbeta skam med stöd av forskning.

Här är några av de sätt vi hjälper våra patienter att lossa på skammens grepp:

1. Avslöja skammens ursprung. 
Om vi ​​inte undersöker var vår skam kommer ifrån kan det börja styra våra liv. Många lever utifrån skam, båda medvetet och omedvetet. Skammen styr många av de val vi gör och har gjort i livet. Att veta var den har sitt ursprung kan hjälpa oss att börja ändra de ohälsosamma mönster som skapats i våra liv.

2. Förstå triggers.
Vi behöver identifiera och förstå triggers för att utveckla motståndskraft mot skam. Vi kanske känner oss bedömda eller utdömda av en överkritisk släkting vi besöker, eller att vi själva dömer ut oss när vi tittar i spegeln. Att vara förbered för dessa stunder kan förhindra beslut och reaktioner vi kan ångra senare.

3. Medkänsla för dig själv. 
När det är skam som bestämmer reglerna kan vi vara hänsynslösa mot oss själva. Men att ha medkänsla med sig själv kan vara ett motgift - det vi kallar för en motkraft. Det hjälper att ha en lugnande fras vi kan säga till oss själva, till exempel ”förbli jordat och var sann mot vem jag är”. Det bidrar också att ha en nätverk av vänner som kan känna empati och påminna oss om att vara varsam med oss själva.

4. Öva på att vara sårbar. 
Många av oss lever utifrån myten om att sårbarheten är en svaghet och därför ägnar vi oss åt en inre dialog för att intala oss om att vi kan klara oss ensamma, att vi inte behöver andra människor. Vi behöver vara modiga nog att tillåta sårbarhet och styrka att existera samtidigt. Vi behöver äga idén om att det finns ett flöde i vår ofullkomliga mänskliga natur som kan vara till stor hjälp.

5. Utveckla förtroendefulla relationer. 
Skam går hand i hand med tillit och att lita på andra. Den ursprungliga källan till skam innebär oftast att vara skadad eller skämd av en annan.

Har du fastnat i isolering och ensamhet? Känner du dig ensam oavsett hur många människor som finns i din omgivning? 

Ägnar du dig åt beteenden som du känner skam för i din ensamhet? 

DBK Sverige kanske har de verktyg just du behöver, för att hitta hela din potential och för att bli allt det du är ämnad att bli. 

Ring gärna 08-654 00 66 eller mejla till info@dbksverige.se för att boka in dig, eller för att få gratis rådgivning! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar