torsdag 24 juli 2014

Porrberoende och hjärnan

Även om exakta beräkningar inte finns, tyder studier på att så många som en av tjugofem vuxna påverkas av sexberoende - dvs. en tvångsmässig besatthet av sexuella tankar, känslor och/eller beteenden de inte kan kontrollera. Detta har en inverkan på personens privatliv och arbete, vilket i sin tur leder till signifikant lidande och känslor av skam. I en undersökning som gjorts av Society for the Advancement of Sexual Health (www.sash.net) kom man fram till att mellan 3 - 5 % av befolkningen i USA lider av sexberoende. Överdriven användning av pornografi är ett av de vanligaste utageranden som identifierats hos många sexberoende människor båda i Sverige och i världen. På DBK Sveriges kliniker i Stockholm och Göteborg är det c:a 55 % per år av de hjälpsökande som ägnar sig åt sexuella utageranden via Internet (det är mellan 120 – 150 personer som söker hjälp varje år).

Det har varit känt sedan länge att kemiskt beroende triggar specifika områden i hjärnan. Ett antal studier har även visat att pornografi triggar samma aktivitet i hjärnan hos personer som är sexberoende. Den senaste studien är gjord på University of Cambridge i England. Studien publicerades i tidskriften PLOS ONE.
 
I den senaste studien, som finansieras av Wellcome Trust (se www.wellcome.ac.uk) har forskare vid institutionen för psykiatri vid universitetet i Cambridge tittat på hjärnaktivitet i nitton manliga sexberoende patienter och jämfört dem med lika många friska frivilliga försökspersoner. De sexberoende patienterna hade börjat titta på pornografi i tidigare åldrar och i högre grad, jämfört med de friska frivilliga.

"Patienterna i vår studie var alla människor som hade betydande svårigheter att kontrollera sina sexuella beteenden och detta innebar också betydande konsekvenser för dem. Det påverkade deras liv och relationer negativt." förklarar Dr Valerie Voon vid University of Cambridge. "På många sätt var deras beteenden lik narkotikaberoende patienter. Vi ville se om dessa likheter återspeglades i hjärnans aktivitet också."

Försökspersonerna fick se en serie korta filmer med antingen sexuellt explicit innehåll eller sport medan deras hjärnaktivitet övervakades med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), som mäter hjärnans aktivitet.

Forskarna fann att tre regioner i synnerhet vara mer aktiva i hjärnan hos sexberoende personer jämfört med friska frivilliga försökspersoner. Dessa regioner - ventrala striatum, den dorsala främre cingulum och amygdala - är regioner som dessutom är särskilt aktiva i narkomaner då man visar dem drogstimuli. Den ventrala striatum är involverad i bearbetning av belöning och motivation, medan dorsala främre cingulum är inblandad i drogbegär och att förutse belöningar. Amygdala har att göra med behandlingen av betydelsen av händelser och känslor. Sammantagit handlar det alltså om det som brukar kallas för hjärnans belöningssystem. På DBK Sverige har vi länge hävdat att beroende i sig innebär i sig att hjärnan ”kidnappas” av dess eget belöningssystem eller nätverk.


Forskarna bad också deltagarna att gradera nivån av den sexuella lusten eller kicken de kände medan de såg på porrvideos och hur mycket de tyckte om filmerna. Detta gjorde man eftersom beroendepersoner drivs av att söka sin drog för att de måste ha den – i motsats till att de njuter av det. Denna onormala process kallas incitament motivation och är en central teori när det gäller broendesjukdomar. Som väntat visade de sexberoende patienterna högre nivåer av lust eller kick gentemot sexuellt explicita filmer, utan att för den sakens skull nödvändigtvis gradera dem högre när det gällde ”att gilla” poäng. Hos de patienterna var önskan, detta att man ”måste ha” också korrelerad med högre interaktioner mellan de ovannämnda regionerna inom nätverket i hjärnan - med större överföring mellan den dorsala cingulum, ventrala striatum och amygdala - om man jämförde med sportvideos.
Dr Voon och hans kollegor fann också ett samband mellan hjärnans aktivitet och ålder - ju yngre patienten var, desto större aktivitetsnivån i den ventrala striatum som svar på pornografi. Detta samband var starkast hos sexberoende personer. De främre kontrollregionerna i hjärnan - i huvudsak de mekanismer som "bromsar" oss - fortsätter att utvecklas till mitten av tjugo års ålder och denna obalans kan vara orsaken till ökad impulsivitet och risktagandet hos yngre människor. De åldersrelaterade fynd hos sexberoende personer tyder på att ventrala striatum kan vara viktig i utvecklingsmässiga aspekter av tvångsmässiga sexuella beteenden på ett liknande sätt som det är i narkotikaberoende personer.
"Det finns tydliga skillnader i hjärnaktivitet mellan sexberoende patienter och friska frivilliga försökspersoner. Dessa skillnader finns även hos narkotikaberoende."
Dr John Williams, chef för neurovetenskap och mental hälsa vid Wellcome Trust, säger i en intervju: "Överdrivet porrtittande, överätande och överdrivet spelande är allt vanligare. Denna studie tar oss ett steg längre för att ta reda på varför vi bär på en fallenhet att upprepa beteenden som vi vet är potentiellt skadliga för oss. Oavsett om vi tar itu med sexberoende, spelberoende eller matberoende är det bra att veta hur och när man bäst kan ingripa för att bryta den onda cirkeln. Detta är ett viktigt mål för denna forskning."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar