söndag 27 juli 2014

Porrberoende och hjärnan 2

I en tidigare artikel – ”Pornografi och hjärnan” (Erik Sundbys sexberoende blogg, 140724) beskrev jag hur forskare med hjälp av funktionell magnetresonansavbildning (fMRI) kommit fram till två viktiga slutsatser:
      
      När pornografi visas för sexberoende personer stimuleras områden i deras hjärnor som har att göra med belöning, motivation och sug, medan hjärnan hos icke-sexberoende personer inte gör det.

           Sexberoende personers hjärnor reagerar i exakt samma områden och i samma utsträckning som hjärnorna hos kokainberoende personer när dessa utsätts för bilder av kokain.

Jag själv och vi som arbetar på DBK Sverige har länge påstått att människor har lidit av sexberoende i årtionden. Vi har också påstått att detta förstärks pga. tillgängligheten i den sexuella material som finns via Internet, smartphones och annan digital teknik. På DBK Sverige har vi i många år betraktat Cybersexberoende som sexberoendets kokain just på grund av den snabba åtkomstmöjligheten, den oändliga mångfalden och tillgänglighet 24 timmar dygnet - 7 dagar i veckan. Många människor i Sverige är tveksamma till att söka behandling, dels pga. den skam som finns med när man ägnar sig åt tvångsmässiga sexuella beteenden och dels så känner de den extra bördan av att ha ett tillstånd som fortfarande ses som ett tecken på att man är ”fel”, eller som en ursäkt för dåligt uppförande i allmänhetens ögon – ungefär samma syn som fanns när det gäller alkoholism och drogberoende för många år sedan.


Även om de flesta behandlingshem för beroende idag fokuserar på alkohol och andra kemiska droger kommer man att behöva erbjuder specialiserade tjänster för sexberoende och anhörige trauma i framtiden. På DBK Sverige har vi utvecklat ett antal innovativa behandlingsprogram som erbjuder särskild hjälp för sexberoende, kärleksberoende, anhörige trauma, medberoende relaterad till sexberoende och andra problem med intimitet. För närvarande finns vi på två ställen i Sverige, Stockholm och Göteborg.  Med våra upplevelser ur verkligheten och med våra iakttagelser har vi på DBK Sverige under årens lopp (vi har funnits sedan oktober 2004) argumenterat för att sexberoende är en sjukdomstillstånd med kriterier för diagnos som har en biologisk underbyggnad - snarare än ett enkelt problem som har att göra med självkontroll. Vi som arbetar på DBK Sverige har åtagit oss att öka medvetenheten om sexberoende och utveckla avancerade program för behandling av ovanstående problem. 

Det tar lång tid att få begreppet sexberoende fäst hos beslutsfattare, beroende till stor del på bristande forskning. Den nya forskningen på Cambridge är den typ av rigorös, väl utformad (men tyvärr även väldigt försenade) forskning som båda professionella terapeuter och allmänheten behöver för att förstå att det lidande sexberoende personer och deras anhöriga erfar är verklig och behandlingsbar. Med varje studie av den här typen tar vi viktiga steg närmare ett officiellt erkännande, vilket kommer att uppmuntra människor som kämpar med sexberoende att skaffa sig den hjälp de behöver. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar