måndag 30 juni 2014

Erövra din rädsla för intimitet och uppfyllelse! En artikel om kärleksundvikande

Är du rädd för att älska och bli älskad? Känner du dig överväldigad av din partners känslomässiga behov, och upptäcker att du vänder dig till saker som arbete, alkohol, pornografi eller otrohet för att lösgöra dig?

Eller kanske du känner dig kvävd av din partners uppmärksamhet, önskar mer tid ensam, känner dig skyldig att ge den tid du ger och känner dig angelägen om att finna olika sätt att trösta dig?

Många musiker har byggt sina karriärer på att uttrycka smärtan över förlorad kärlek eller känslan över att bli bortvald. Shakespeares tragiska pjäser avslöjar en olycksbådande sida av kärleken när det gått snett: svartsjuka, känslomässig plåga, mord och död.

Och ändå strävar vi alla efter just det som ofta ger oss så mycket smärta. Chansen att hitta äkta samhörighet med en annan - vare sig det är vänskap, romantik eller anknytning mellan förälder och barn. Vi hungrar efter dessa kontakter och längtar efter att uppnå dem.

Men för vissa människor är smärtan för mycket att bära. När rädslan för att bli bortstött, sviken och övergiven överskuggar den lycka och glädje som kärleken kan ge, kan du desperat undvika intima relationer.
Kärleksundvikande personer har oftast lidit stora förluster och smärta i sina liv. De är livrädda för att uppleva samma känslomässiga trauman igen. De tar till kraftiga åtgärder för att lösgöra sig känslomässigt från andra.
Om du är kärleksundvikande, kanske du inte aktivt undviker själva kärleken. Kärleksundvikande personer skapar ju relationer - men de kan inte tillåta sig att vara sårbar tillsammans med sin partner. De är dock ofta omedvetna om detta beteende.

Rädslan för att bli alltför fäst eller sårbara kan göra att en kärleksundvikande person drar sig undan tanken på verkligt engagemang, vilket leder dem till att hitta utvägar när de börjar komma för nära en annan person.
Om de lyckas stanna i en relation, kanske de känner att något inte står rätt till eller saknas och de fylls av en känsla av bitterhet gentemot sin partner. Det är egentligen deras eget motstånd till intimitet som är det största problemet.

För partnern till någon som är kärleksundvikande kan det vara ett stort frågetecken och svårt att förstå varför deras partner blir känslomässigt avlägsen… och detta leder ofta till konflikter.

Medan kärleksundvikande personer kan utveckla olika beroenden i deras försök att hålla sig bortkopplade – t ex genom arbete, alkohol och andra droger, eller genom sexuella aktiviteter utanför relationen – har partnern oftast ingen aning om vad som utlöst dessa beteenden och börjar skylla på sig själva.
Kärleksundvikande personer attraherar ofta oförklarligt personer som är kärleksberoende. Initialt kan relationen fungera - när den kärleksberoende ”duschar” uppmärksamhet och kärlek på den kärleksundvikande, vilket får dem att känna sig accepterade och ombesörjda.  

Allt eftersom den kärleksberoende börjar binda sig till sin partner och klamrar sig fast vid dem för stöd, kommer den kärleksundvikande partnern oundvikligen att börjar ta avstånd och avskärma sig känslomässigt från sin partner.

Medan kärleksberoende personer kräver ständig känslomässig trygghet, bekräftelse och uppmärksamhet som bevis på en kärleksfull relation känner den kärleksundvikande att deras kärlek är bevisat genom att helt enkelt stödja sin partner på en ekonomisk och fysisk nivå.

För den känslomässigt undvikande personen blir kärleken en skyldighet. När deras partner uttrycker oro över bristen på känslomässig intimitet i relationen, kan en kärleksundvikande person bli överväldigad och vända sig till pornografi eller otrohetsaffärer, drogmissbruk, eller arbetsnarkomani som en distraktion från deras frustration.

Om det är svårt för dig att vara känslomässigt intim med andra människor, om du är livrädd för engagemang, eller känner dig kvävd ... eller älskar din partner men kommer på dig själv med att tvångsmässigt dra dig undan från dem och söka distraktion, kan du vara kärleksundvikande.

Ursprunget till detta beteende har oftast sin grund i traumatiska barndomsupplevelser som orsakade betydande känslomässiga skador för den enskilde. Nästan alltid kan cykeln av undvikande spåras tillbaka till en destruktiv relation med en förälder.

Genom vårt program på DBK Sverige, kan du lära dig att känna igen hur dina tidiga relationer skadat dig - vilket gör det svårt för dig att lita på människor och bli känslomässigt bundna i relation till nära och kära i ditt vuxna liv.

Genom att inse hur mönstret av undvikande började, kan du sätta stopp för den destruktiva cykeln som har berövat dig möjligheter till uppfyllelse. Du kan verkligen bli sårbar, mottaglig och lyhörd, och dra nytta av en förtroendefull och varaktig kärleksrelation.


Ring gärna 08-654 00 66 eller mejla till info@dbksverige.se info@dbksverige.se för råd och stöd!

1 kommentar:

  1. Tack, ja det finns sätt att läka, så underbart, det kommer bli en frihet för oss båda i vår relation att kunna ge och få kärlek genuint!

    SvaraRadera