onsdag 21 maj 2014

Trohet

För att vara äkta människor i våra romantiska relationer och för att kunna uppleva den speciella kommunikation som finns i nära relationer behöver vi utveckla vår förmåga att vara sanna mot vår partner. Trohet är ett ord som använts alldeles för lite idag, tycker jag. För att kunna ha trohet i relation till våra partners behöver vi vara sanna mot oss själva. Otrohet är att inte vara sann. En paradox kan vara att vi även behöver vara helt öppna och ärliga med våra partners för att kunna vara sanna mot oss själva.
Låt oss undersöka dynamiken i dessa sammanhängande begrepp:

Att vara sann (trogen) sig själv:
För att vara sann eller trogen sig själv behöver vi arbeta för att inte underhålla och ge näring till olika roller. Om vilka vi är och hur vi beter oss beror på vilka personer och situationer vi befinner oss i, eller vilka ”kläder” vi för tillfället bär, kommer det att bli allt svårare att veta och uttrycka sanningen om oss själva. Det kommer att bli omöjligt för oss att veta vem den verkliga ”Jag” är. Jaget försvinner i mängden roller vi spelar. Till slut ser man inte skogen för alla träd… Hur skulle vi kunna visa oss och dela med oss av vilka vi är tillsammans med en partner när vi blivit blinda för vem vi egentligen är? Det är viktigt att ta bort de många masker vi bär med oss.

Att vara sann (trogen) vår partner:
För att vara sann eller trogen vår partner behöver vi ge upp de ursäkter vi har för att INTE vara öppna och ärliga. Några vanliga ursäkter för oärlighet är: "Detta kommer att bli alltför sårande för min partner" eller, "vår relation är inte redo för en sådan ärlighet." Dessa är vanligtvis ursäkter som har sin grund i fruktan och är egentligen bara till för att skydda oss själva - inte vår partner. Men i det långa loppet skyddar vi inte ens oss själva. Genom att undanhålla information från vår partners och ljuga genom att utelämna döljer vi vilka vi verkligen är.

Att bygga på denna nivå av romantik kommer självklart att innebära att vi vågar vara engagerade och att ta en risk. Risken är att bli övergiven och lämnad. Jag uppmuntrar dig att internalisera vad W. Clement Sten sade en gång: "Man ska alltid sikta på månen. Även om du missar kommer du att landa bland stjärnorna." Detta är verkligen sant när det handlar om att bygga relationer. Nivån på ärlighet om sig själv som vi behöver för att uppleva äkta och sann närhet med våra partners kräver att vi strävar mot fullkomlighet - även om vi förstår att andlig utveckling är egentligen allt som begärs av oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar