söndag 24 november 2013

Beroende omprogrammerar hjärnan

En av de frågor som oftast ställs av sexberoende personer och deras anhöriga är: Varför är det så svårt att hålla sig nykter? För att kunna svara på den frågan hjälper det att ha en grundläggande förståelse för hur beroende omprogrammerar den mänskliga hjärnan. Samma omprogrammering inträffar oavsett om det är fråga om kemiska beroenden (alkohol och andra droger), beteendemässiga beroenden (spelberoende, shoppingberoende, etc.), eller närings – och njutningsberoenden (sexberoende, matberoende).

Accumbenskärnan (även känd som hjärnans belöningscentrum) i en normal frisk hjärna registrerar behagliga känslor som svar på naturligt förekommande njutningsfyllda, lustfyllda och stimulerande aktiviteter. All livsbejakande stimuli (som att äta, ha sex, etc. )belönas med känslor av njutning, eftersom de garanterar individens överlevnad och genom detta även artens. Dessa känslor av välbehag orsakas främst av frisättningen av hjärnans budbärare – neurotransmittorer (neurokemikalier i hjärnan som bär meddelanden) - såsom dopamin, serotonin och oxytocin (mestadels dopamin). Accumbenskärnan kommunicerar sedan med andra områden i hjärnan, inklusive områden som har att göra med beslutsfattandet, minne och humör och berättar hur mycket man fick njuta av att äta, ha sex, etc. På detta sätt kan människan "lära" sig vad som är lustfylld. Vi förknippar alltså dessa aktiviteter med en känsla av välbefinnande och gör framtida beslut baserat på denna information.

Tyvärr kan hjärnans belöningscenter manipuleras. Till exempel kan beroendeframkallande kemiska droger stimulera systemet på ett artificiellt sätt genom att översvämma hjärnan med dopamin - allt från två till tio gånger mer dopamin än det som tillhandahålls av fysiska stimuli (som mat, etc.). Det är en ganska stor tryckvåg av glädjenektar! I samma väva överförs denna njutningsrelaterade information till områden i hjärnan som har att göra med minne, humör och beslutsfattande - precis som när det handlar om naturliga stimuli. På detta sätt kan vi "lära" oss att ta specifika droger som ger oss en stor dos av njutning.

Emellertid är hjärnan byggd för att anpassa sig till den information den tar emot. Med tiden anpassar den sig till de höga nivåerna av dopamin som orsakas av fortsatt droganvändning genom att producera mindre dopamin och/eller eliminera dopaminreceptorer. Ändå minns hjärnan nöjet det en gång fick från drogen och den fortsätter att uppmuntra användningen. Att fatta tycke för en drog förvandlas till begär efter den drogen och tvånget tar över. Med andra ord så har hjärnan omprogramerat sig själv och blir beroende. Droger kan inte längre ge den nivå av njutning som de en gång gjorde, men den enskilde känner sig ändå tvungen att fortsätta använda.

”Fan också!” – Triggers, begär och återfall

Triggers är de tankar och känslor som framkallar begär efter drogen och spelar en väsentlig roll efter det att hjärnan blivit inprogrammerad för beroendet. Om en person som är beroende kan lära sig att identifiera triggers och stoppa deras påverkan i tid - innan de framkallar begär – har denna person en chans att hålla sig nykter trots att triggern utlösts. Det bör här noteras att begär efter sin drog eller begär att få agera ut inte är samma sak som när en icke-beroende person blir sugen på en påse chips eller en skopa glass efter en hård dag på jobbet. Begäret är mer som behovet av luft efter att ha hållit andan en längre tid. Med andra ord, när drogsuget tar tag i en person ligger det utanför medveten kontroll och utanför förnuft och logik – som en reflex. Triggers är så kraftfulla att de är helt enkelt överväldigande och tar kontroll över en individs tankeprocess. När begäret sätter in är det mycket, mycket svårt att stoppa den beroendeframkallande cykeln.

Något som triggar hjärnan att minnas är nöjet och det lustfyllda i att använda sin drog. Detta i sin tur är ett potentiellt förstadium för återfall (vi som arbetar med sexberoende pratar om återkallen eufori). Detta innebär att nästan vad som helst – båda externa objekt och interna känslotillstånd - kan vara en utlösande faktor. Interna triggers innebär att obehagliga känslor som depression, ångest, skam, ilska, rädsla, skuld, ånger, etc., kan utlösa suget. Externa triggers kan vara människor, platser, saker och händelser. Att bara se en dator kan utlösa en önskan att agera ut för en cybersexberoende person. För en spelberoende kan suget utlöses av att köra förbi ett casino. För vissa beroende personer kan något som till synes är godartad – en alkoholist som befinner sig på en fest där det förekommer sprit kan triggas. Att komma i konflikt med sin partner eller bli tillrättavisad på jobbet kan också vara utlösande faktorer. Det är viktigt att notera att inte alla triggers är negativa till sin natur. Ibland kan materiella framgångar och positiva känslor väcka lusten att festa – dvs. önskan att använda eller agera ut.

Tyvärr är triggers oundvikliga. Tänk på alkoholister som kör förbi annonser för öl, whisky och vodka. Tänk på narkomaner som tittar på dramatiska TV program om brottslighet där man säljer eller använder droger eller matberoende personer som ser alla dessa annonser om god mat. Tänk på vilken beroende person som helst som behöver hantera livets berg och dalbana och de känslor det framkallar…

Det värsta är att i ett tidigt skede av nykterhet, när en person är som mest sårbar för återfall är de inre reaktionerna på alla de olika känslomässiga och synliga ledtrådar som utlöser suget är starkare snarare än svagare. Detta innebär att det faktiskt är svårare att inte plocka upp sin drog eller agera ut sitt begär under trettio dagar än vad det är under de tre första dagarna. Ytterligare en faktor som förvärrar det hela är det faktum att de underliggande (tidigare självmedicinerade) psykologiska problemen - som ångest och depression – sannolikt kommer att göra sig påminda mer och mer allt eftersom tiden borta från sin drog eller från sina utagerandemönster ökar. Faktum är att studier visar att triggers och de underliggande känslomässiga problemens inverkan i livet är på topp när en beroendeperson är ren eller fri från utageranden mellan trettio och nittio dagar. Lyckligtvis börjar oddsen för långsiktig avhållsamhet öka efter nittio dagar och efter ett år är oddsen för varaktig nykterhet faktiskt ganska bra. Därför är det mycket viktigt att lära tillfrisknande beroendepersoner hur de kan identifiera och motverka deras triggers så snart som möjligt.


Den goda nyheten är att våra neurala nätverk är motståndskraftiga och anpassningsbara. En överväldigande majoritet av beroendepersoner kan förvänta sig att deras hjärnor fungerar. Detta innebär i sin tur att så småningom kommer man att närma sig baslinjen när det gäller utsöndring av neurotransmittorer i hjärnan – dvs. så länge de håller sig rena från droger eller utagerandemönster. Tricket är att hjälpa beroendepersoner att hålla sig rena under ett år till 18 månader. Alltså den tid som deras hjärnor behöver för att normaliseras - vilket innebär att bryta igenom förnekande, identifiera triggers och att man får behandlingsverktyg som gör att man utvecklar hälsosamma mekanismer för att hantera livet på dess egna villkor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar