måndag 29 april 2019

Att navigera genom läkning som par

Nu lanserar DBK Sverige vår nya artikelserie om att hjälpa par att navigera efter det att sexberoende upptäckts i deras relation. Vi har sedan länge myntat ett begrepp som vi kallar för anhörigtrauma. Anhörigtrauma kännetecknas av de posttraumatiska reaktioner som anhöriga - oftast partners till sexberoende personer - utsätts för.

https://dbksverige.squarespace.com/blogghttps://dbksverige.squarespace.com/blogg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar