söndag 13 november 2016

"En sak i tagit och det viktigaste först"

Den senaste tiden är det flera personer som berättat för mig att det finns människor på olika självhjälpsmöten som försöker få deltagarna på dessa möten att gå med i tantrasex kurser/utbildningar.

Jag reagerar alltid med ilska när företag eller andra organisationer bryter mot god etik och hälsosam praxis – för att inte tala om att gå emot 12-stegsprogrammets traditioner - genom sådana tilltag. Att ”ragga” patienter eller kunder på mötena är obeskrivligt gränslös tycker jag. Dessutom kan det vara direkt förödande för människor i början av sin tillfrisknandeprocess att delta i just den här typen av kurser/utbildningar. Å andra sidan - om man tittar historisk på just de olika tantrasexskolor som funnits och som finns idag har de ingen bra ”track record” när det gäller just gränser. Åtminstone inte om jag ska tro på de personer som sökt hjälp hos mig genom årens lopp och som skadats av sitt deltagande i tantrasex skolor/utbildningar. Och eftersom företrädare för dessa skolor oftast saknar egna gränser (deras organisationer och verksamheter har t ex inga traditioner som stoppar utvecklingen av narcissistiska beteenden) brukar det alltid sluta med att de olika verksamheterna utvecklar sektliknande organisationer. Kära bröder och systrar! Glöm aldrig att de 12-traditionerna kom till pga. andra människors misstag och för att värna om gruppens välfärd och frihet.

 Varför förödande?
Som en person som jobbat med beroende i över 30 år slås jag fortfarande av hur rätt ”de som kom före” hade, när 12-stegsprogrammet utvecklades. Och inte minst hur träffande de enkla deviser som hänger ihop med denna utveckling egentligen är. I mitt arbete påminns jag om detta nästan dagligen.
En viktig devis är t ex ”En sak i tagit, det viktigaste först”. Det är först nyligen som forskning kring hjärnan och vetenskapen om hur hjärnans belöningssystem fungerar bevisat hur träffsäker och sann denna devis är. Och jag menar att god praxis och sed när det gäller behandling för sexberoende OCH anhörigtrauma behöver bl.a. bygga på just denna enkla devis (och även de andra principerna i 12-stegsprogrammet). Jag brukar säga det till folk i min omgivning – modern forskning bekräftar bara det som 12-stegsprogrammet vetat för länge sen. 

Som professionell behandlare behöver man ha en djup förståelse och respekt för hjärnsjukdomen beroende. Vi vet ju att beroende är kronisk och att framför allt de första 2 åren är avgörande – det tar lång tid att omkoppla nervbanor i hjärnan. Och det börjar ALLITD med att träna på att aktivera prefrontal cortex. Alltså att aktivera vår förmåga till kognition. Det är med andra ord omöjligt att tillfriskna om man inte slutar gå från impuls till handling. All den samlade kunskapen och forskning som finns idag säger i grunden samma sak - tillfrisknande handlar om att träna på att gå från impuls till reflektion för att sedan handla framför allt de första 2 åren. Att gå på tantrasexkurser/utbildningar de första åren i tillfrisknande är ungefär lika optimal för sin egen välfärd som att hälla bensin på en låga för att försöka släcka den. I aktivt beroende brinner hjärnan i sin hunger och begär efter dopamin. Självklart behöver första prioriteten vara att släcka elden först, innan man ger sig in i någonting annat. Den som rekommenderar människor som befinner sig i början av sin läkning från sexberoende att öva på tantrasex har ingen som helst kunskap om hur beroende fungerar.  

Om man inte bygger ett hus med en grund som är stabil kommer hela huset att för eller senare rasa ihop. Att bygga en stabil grund gör man bara genom att göra en sak i tagit och det viktigaste först.         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar