torsdag 13 februari 2014

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: European Sex Addiction Therapists (Europeiska Sexb...

Erik Sundbys Sexberoende Blogg: European Sex Addiction Therapists (Europeiska Sexb...: Eftersom sexberoende inte räknas som en officiell diagnos i Sverige finns det inte heller någon tillsyn av verksamheter som bedriver behan...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar