lördag 13 april 2013

Kärleksberoende: Del 4 - Skillnaden mellan kärleksberoende och sexberoende

(Under rubriken Kärleksberoende till höger här finns alla 4 delar om kärleksberoende samlade i ett dokument! För information om sexberoende klicka gärna på länken till DBKs hemsida!)

Även om kärlek och sex inte är samma sak förekommer sällan romantisk kärlek utan sex. För de flesta människor är sexuell attraktion en viktig del av att älska sin romantiska partner. Sex och kärlek är både intensiva fysiska och känslomässiga upplevelser, och liksom många sådana upplevelser kan de ge upphov till besatthet, missbruk och beroende.
Oavsett hur sammankopplade kärlek och sex kan vara är kärleksberoende och sexberoende helt olika fenomen, även om de delar några gemensamma drag (liksom alla kategorier av missbruk eller beroende gör). För en som är beroende blir strävan efter att ge näring till sitt beroende den viktigaste fokus i livet. Detta sker på bekostnad av relationer, sitt arbete och sin hälsa. Men kärleksberoende och sexberoende manifesteras vanligtvis på mycket olika sätt och härrör från behovet att tillfredsställa skilda typer av känslomässiga behov.

Effekter på relationer
Medan båda kärleksberoende och sexberoende kan förstöra positiva relationer eller förhindra uppkomsten av dessa, är skälen till detta så olika som det skulle kunna vara. För kärleksberoende personer är en intensiv och bindande relation slutmålet. De tror att bara de hittar kärleken kommer det att ge livet dess syfte och skapa stabilitet och trygghet. Det desperata behovet av att finna kärleken leder dem till att underhålla och utveckla snabba och tvångsmässiga anknytningsstilar. Objektet för deras anknytning kan förändras över tiden, men under tiden som en specifik relation pågår är de besatta nästan till gränsen för dyrkan i sin partner.
Relationer förlorar däremot prioritet för sexberoende personer, tillsammans med alla andra intressen och aktiviteter i livet. Sexberoende personer som är i en relation är ofta otrogna med flera partners, eftersom de inte kan tillfredsställa sin sexualdrift med en enda. Många har också ofta förekommande sexuella kontakter som varar en natt eller som t.o.m. är helt anonyma. De kan vara i en kärleksrelation men strävan efter sex blir ett oemotståndligt tvång, oavsett om deras primära förhållande fungerar bra eller börjar falla sönder.
Resultatet för både kärleksberoende och sexberoende personer är ofta korta och intensiva relationer i snabb följd. Den känslomässiga instabiliteten och de tvångsmässiga beteendena som är universella i båda dessa beroenden bidrar säkert till relationers misslyckande när det gäller båda. Men misslyckandet hos en kärleksberoende när det gäller relationer beror ofta på en orealistisk vördnad för sin partner och på medberoende, medan en sexberoende som är i en relation misslyckas oftare på grund av försummelse och otrohet. Båda beroenden kan göra att man ställer orealistiska krav på sina partners, men en sexberoende persons krav är fysiska medan kraven hos en kärleksberoende person är oftast känslomässiga.

Beroendets ursprung
Både kärleksberoende och sexberoende kan uppstå pga. trauman under barndomen eller under de tidiga åren som ung vuxen. Trauman lämnar individen i ett desperat sökande att fylla tomrummet orsakade av dessa trauman. Små händelser och genetisk fallenhet kan också mer subtilt påverka utvecklingen av känslomässiga behov och beteenden som leder till utvecklingen av dessa beroenden.
Men kärleksberoende och sexberoende personer söker i slutändan olika former av tillfredsställelse från olika platser. Sexberoende är jakten på specifika sexuella handlingar, upplevelser och/eller möten, oavsett vem som kan ge upplevelserna. Sexberoende personer kan få lika mycket tillfredsställelse genom ”one night stands” och anonym sex som de får av sex med en engagerad partner. När ingen partner finns söker sexberoende personer stimulans från onani, telefonsex, pornografi, voyeurism eller exhibitionism.
Kärleksberoende personer söker närheten och kärleken till en specifik individ som de tror kommer att ge dem den passion och tillfredsställelse deras liv saknat. På sätt och vis är dessa partners lika anonyma som en anonym sexpartner, eftersom syftet med en kärleksberoendes affektion är ofta en konstruktion av sina egna sinnen och fantasier och bär egentligen föga likhet med personligheten och utseende hos den faktiska personen. Ändå är den kärleksberoende övertygad om att just den personen (er) man är besatt av är av största betydelse. När ”smekmånaden” lagt sig och den verkliga människan börjar träda fram på riktigt känner sig den kärleksberoende inträngd i ett hörn och säger till sig själv att det inte var det här man ville ha. Men börjar hitta fel och söker sig ut för att hitta en ny kärleksrelation som kan ge det man ”behöver”.

Värsta fall-situationer
De mest extrema och destruktiva uttryck för sexberoende och kärleksberoende hjälper till att lyfta fram de olika motiven bakom dessa två olika kategorier av tvångsmässig besatthet.
När kärleksberoende utvecklas till ytterligheter kan individer vägra att bryta relationer eller skada sig själva när relationer är på väg att ta slut. Utan den stabilitet och bekräftelse en relation ger kommer en del kärleksberoende personer att engagera sig i självstympning eller självmordsförsök - de försöker straffa sin tidigare partner eller så känner de att allt i livet förlorat sin mening. Kärleksberoende personer kan också bli så besatta av tidigare eller blivande partners att de blir stalkers.
Sexuell predation kan vara en extrem manifestation av sexberoende. Inte alla sexuella ”rovdjur” är sexberoende och relativt få sexberoende personer kommer att begå övergrepp eller våldtäkt. Trots detta ägnar sig en del sexberoende personer åt att tvinga fram sex om de inte kan ge näring till sin sexlust på andra sätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar