måndag 18 mars 2013

Kärleksberoende: Del 3 - Tillfrisknande


I mycket av den litteratur som finns i ämnet beskriver man kärleksberoende personers oförmåga att leva utan att kompromisslöst söka efter en partner i de flesta situationer. Vid en tillbakablick kan de flesta tillfrisknande kärleksberoende personer relatera till att ha använt olika strategier under hela livet i ett försök att hitta och behålla sexuella och romantiska partners. En kvinna uttryckte det så här: "Jag har inte en ända gång gått till en fest eller tillställning utan att undra vem jag kunde få en dejt med eller komma i säng med. Jag klädde mig alltid för det och jag har alltid sökt det”. På ett eller annat sett är den kärleksberoende ständigt på jakt och söker att få uppmärksamheten, bekräftelsen, intensiteten och upphetsningen som nästa avtalade möte eller kontakten kan ge. I tillfrisknandet från kärleksberoende är erkännandet av de metoder som använts för att locka och manipulera andra genom utmannande klädsel, flirt eller förföriskt tal en viktig del av processen. Som kärleksberoende börjar man medvetet sluta med detta med stöd av medlemmarna på 12-stegsmöten, sina vänner och genom att gå i ett behandlingsprogram ledd av utbildade terapeuter. De lär sig deras verkliga människovärde vilket minskar behovet av ytlig, sexualiserad uppmärksamhet och bekräftelse.
För att beslutet om att tillfriskna från ett beroende ska äga rum måste det finnas en grundläggande definition av nykterhet (det vi kallar för en avhållsamhetsinventering). För alkoholisten är detta enkelt - alkoholister och narkomaner definierar nykterhet som den tid de har avstått från att använda alkohol och andra sinnesförändrande kemikalier. Den dagen då man slutade använda dessa ämnen är början på den personens nyktra tid. (t.ex. "Jag slutade använda droger och alkohol den 15 januari 2003 och därför har jag varit nykter i över 10 år").
I tillfrisknande från kärleksberoende (eller för den delen sexberoende) kan dock nykterhet vara svårare att definiera. Till skillnad från nykterhet från kemiska droger anses kärleks - eller sexuell nykterhet vanligtvis inte innebära fullständig avhållsamhet från romantiska relationer och/eller sex. Däremot använder tillfrisknande personer totala avhållsamhetsperioder under kortare tider för att få personligt perspektiv på sina liv eller ta tag i en särskild fråga som berör deras personliga tillfrisknandeprocess. Nykterhet från kärleksberoende (och sexuell nykterhet) definieras oftast i ett avtal mellan den sex och/eller kärleksberoende och deras 12-stegs sponsor, eller en utbildad stödjande terapeut och behandlingsgruppen. Avtal om kärleksmässigt eller sexuell nykterhet är bäst när de är skriftliga och omfattar klart definierade, konkreta beteenden som den beroende åtagit sig att avstå från.
En del relationsmässiga eller sexuella tillfrisknandeplaner (det vi kallar för ”Tillfrisknandekartor”)har mycket strikt definierade gränser - "Ingen sexuell aktivitet av något slag utanför ett engagerat partnerskap" - skulle kunna vara en sådan definierad gräns. Eller - "Inget sex utan minst 30 dagars dejting först" - en annan. Nykterhet kan avgränsas som avhållsamhet från alla romantiska eller sexuella aktiviteter som gör att personen känner skam, skapar och håller hemligheter, eller som är olagliga eller kränkande för sig själv eller andra. Personliga definitioner kan förändras över tiden som den tillfrisknande personen utvecklas i sin förståelse för sitt beroende. Ett exempel på en sådan plan kan vara, "Jag är nykter så länge jag inte dejtar någon som är gift eller som är i ett annat förhållande. Eller när jag dejtar personer som jag inte skulle vilja presentera för mina vänner. Eller när jag dejtar någon som kränker mig - som inte svarar i telefon eller kommuniserar med mig". Eller - "Jag är nykter så länge jag inte sysslar med flirt, intriger eller sexuell förförelse med främlingar, har sexuella eller romantiska förbindelser med främlingar eller med någon jag inte känt i minst 90 dagar”. Varje tillfrisknande kärleksberoende person definierar alltså sin egen nykterhet. Men oavsett hur den ser ut innehållsmässigt diskuteras den med minst en till person som är i tillfrisknande, eller med sin terapeut (antingen enskilt eller i den behandlingsgrupp man deltar i). Framför allt ändras den inte utan grundlig diskussion och förståelse för varför man vill göra det.
Det underliggande motivet till varför man har en kortfattat skriftlig plan för tillfrisknande, utöver behovet av en tydlig definition av oönskade och specifika sexuella eller romantiska beteenden, är att ge en pågående påminnelse om vad man behöver tillfriskna ifrån. Detta oavsett vilka utmanande situationer man möts av. Ett kännetecken för all beroende – och särskilt för kärleksberoende - är svårighet att fortsätta vara fokuserad på personliga övertygelser, värderingar och mål när man står inför situationer som potentiellt involverar möjlighet till intensitet, upphetsning och stimulans. Det är där som de bästa avsikter i världen slängs åt sidan pga. köpslående - "bara en gång till" - eller löften som - "Jag ska bättra mig sen"... Utan tydligt definierade gränser är kärleksberoende personer (eller sexberoende personer) mer benägna att göra beslut i ögonblicket. Tyvärr gör de flesta beroende personer impulsiva beslut som inte hjälper dem att behålla sina långsiktiga mål och värderingar. En skriftlig plan bidrar till att upprätthålla ett tydligt fokus på de val man har i tillfrisknandet, oavsett situationer eller tillfälliga impulser.
Allt eftersom den kärleksberoende tillfrisknar börjar de upptäcka vilka de egentligen är på nya och oväntade sätt. Tid och energi som tidigare användes i kurtis och i "jakten" kan nu användas i engagemang i familjen och på arbetet. Kreativitet som tidigare använts för att förföra eller locka går nu till sina verkliga intressen, egenvård och att upptäcka vem man är. Denna omdefiniering av sig själv låter den kärleksberoende få en mycket bättre förståelse för hälsosamt partnerskap. I den takt som en person verkligen börjar tillfriskna och arbetar med sin självkänsla och förståelse för vilka de är förändras, innebär detta också att deras val när det gäller dejting och romantik förändras. De är inte längre villiga att romantisera kring människor som är otillgängliga, oengagerade eller som är avvisande. De börjar utveckla tydliga kriterier (ofta nedskrivna) för vilken partner de vill engagera sig i. Tillfrisknande för den som är i en relation ger en djupare förståelse för sina känslomässiga behov och önskemål i partnerskapet och uppmuntrar dem att ta mer känslomässiga och positiva risker för att uppnå intimitet i sina relationer. Allt eftersom hopp och ärlighet sakta ersätter förtvivlan och ytlighet ger tillfrisknandeprocessen en fördjupad mognad och känsla för val som den kärleksberoende kanske aldrig tidigare upplevt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar