söndag 17 mars 2013

Kärleksberoende Del 2 – Vad är kärleksberoende?


För den som är kärleksberoende innehåller romantik, sexualitet och den närhet detta erbjuder många fallgropar, ångest och smärta. Kärleksberoende människor (både kvinnor och män) lever sina liv i en kaotisk och desperat värld av förtvivlan – alltid rädd för ensamhet eller för att bli övergivna. Med en ständig längtan söker den som är kärleksberoende ändlöst efter den nya intensiva ”kärleksupplevelsen”.

Den kärleksberoende är fången i ett konstant sökande efter en ny partner. Det medföljande intrigerandet, flirtandet, svärmandet och de sexuella aktiviteterna lämnar efter sig destruktivitet och negativa konsekvenser. Ironiskt nog innehåller förälskelsen i dessa relationer få eller inga möjligheter att lösa upp dessa smärtsamma omständigheter. Precis när den kärleksberoende börjar bli ”trygg” i ruset av en ny romantisk förälskelse eller sexuellt förhållande börjar han/hon att bli alltmer olycklig, rädd och uttråkad och till slut börjar man också skjuta ifrån sig sin partner eller jaga utanför relationen efter en ny intensiv förälskelseupplevelse. Och så påbörjas den destruktiva spiralen igen...

Olikt en hälsosam person som söker partnerskap och sex som ett komplement i livet, söker den kärleksberoende efter någonting utanför sig själv (en person, en relation eller en upplevelse) som kan ge den känslomässiga stabiliteten i livet som han/hon saknar. Likt drogberoende försöker den kärleksberoende att använda sin romantiska/sexuella upphetsning i ett försök att ”fixa” sig själva för att kunna fortsätta vara känslomässigt stabil.

När sexualitet och förälskelser används som ett sätt att stå ut med livet eller som en överlevnadsstrategi i motsats till att användas som ett sätt att växa och dela med sig, blir valet av partner skevt. Kompatibilitet och samhörighet är baserad på ”om du kommer att lämna mig eller inte”, ”Hur intensivt vårt sexliv är” eller ”På vilka sätt jag kan kroka dig att vara kvar” - i motsats till om du kommer att kunna vara min like, en vän och en följeslagare.

Relationer som har beroendet som grund karaktäriseras av ett ohälsosamt beroendeförhållande, skuld och utnyttjande. En kärleksberoende person är känslomässigt övertygad om sin egen värdelöshet – att man egentligen inte är värd att älskas. Därför använder man förförelse, kontroll, skuld och manipulation för att dra till sig och hålla fast vid romantiska partners. En del kärleksberoende människor lovar sig själva ibland att sluta, i förtvivlan över denna spiral av olyckliga affärer, trasiga relationer och sexuella förhållanden. Beteendet kan liknas vid de bulimiska/anorektiska processer som finns med i matmissbruk.

Den kärleksberoende tror då att saker och ting kommer att bli annorlunda om man inte är med ”i spelet” längre; bara för att upptäcka längre fram att samma problem återkommer när man på nytt engagerar sig i en potentiell intim relation.

Typiska kännetecken för kärleksberoende:

•Att konstant leta efter en sexuell partner eller ny romans
•Oförmåga eller svårighet att vara ensam
•Att konstant välja partners som är destruktiva eller känslomässigt otillgängliga
•Att använda sex, förförelse och intrigerande för att kroka eller hålla kvar en partner
•Att använda sex eller romantisk intensitet för att stå ut med svåra upplevelser eller jobbiga känslor
•Att missa viktiga familjemässiga, sociala eller arbetsmässiga händelser för att kunna underhålla ett sexuellt rus eller romantisk relation
•Att vara frånvarande eller olycklig när man är i en relation och att känna sig desperat och ensam när man inte är i en relation
•Att undvika sex eller relationer under långa tidsperioder för att ”lösa problemet”
•Oförmåga att lämna destruktiva relationer trots att man lovat sig själv eller andra
•Att förväxla sexuella upplevelser och romantisk intensitet med kärlek

För en kärleksberoende består ovanstående symptom eller kriterier av genomgripande mönster av känslomässig instabilitet som ofrånkomligt leder till isolering, förluster - och inte minst - ett brustet hjärta. Inte alla som känner igen en eller två av ovanstående symptom är kärleksberoende. Många människor gör skeva bedömningar i förhållande till besvärliga människor eller situationer lite då och då i livet. Det är när är dessa situationer är normen, när man återkommer till samma återvändsgata i relationer gång på gång som man kan börja misstänka ett beroende. Kärleksberoende människor som inte är i tillfrisknande – som i alla beroenden – lär sig inte av de negativa konsekvenser de får av sitt beroende. Tillfrisknande är bara möjligt när den känslomässiga smärta, som kommer av dessa beteenden, är större än den känslomässiga smärta som är en del av tillfrisknandeprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar