torsdag 14 mars 2013

Kärleksberoende Del 1 - Typer av kärleksberoende


Allt sedan självhjälpsgruppen SLAA startade under 70-talet har vår kunskap om och förståelse för kärleksberoende förändrats och fördjupats. För c:a tjugo år sedan började vi få upp ögonen för kärleksberoende. Den är framvuxen ur arbetet med medberoende. Kärleksberoende och medberoende verkade i början vara samma sak, men i dag förstår vi att även om det finns beröringspunkter är kärleksberoende ett problem i sig.
Idag förstår vi också att kärleksberoende i sig är den övergripande rubriken på ett antal olika typer av problem.  För att visa hur olika kärleksberoende personer skiljer sig från varandra har vi utarbetat följande lista för olika typer av kärleksberoende:

Besatta kärleksberoende. Dessa personer kan inte släppa tagit, även om deras partners är otillgängliga känslomässigt eller sexuellt, rädda för att binda sig, inte kan kommunicera, är kärlekslösa, avlägsna, kontrollerande och diktatoriska, självcentrerade, själviska eller är beroende av något utanför relationen (droger, alkohol, sex, spel, shopping, etc.). De är tvångsmässigt besatta av en person.

Medberoende kärleksberoende är den mest kända typen av kärleksberoende. Medberoende kärleksberoende personer passar en ganska vanlig profil. De flesta av dem lider av låg självkänsla och har ett visst förutsägbar sätt att tänka, känna och bete sig. Detta innebär att de från en position av osäkerhet och låg självkänsla försöker desperat hålla fast vid de människor som de är beroende av, med hjälp av sitt medberoende beteende. Detta i sin tur inkluderar möjliggörande, räddande, omhändertagande, passiv-aggressiv styrning, och att acceptera att vara försummad eller att acceptera sin partners missbruk eller beroende. I allmänhet kommer de att göra allt för att "ta hand" om sin partner i hopp om att de inte kommer att lämnas, eller att deras partners kommer en dag att återgälda sina egna uppoffringar.

Relationsberoende - till skillnad från t.ex. en medberoende kärleksberoende är de inte längre förälskad i sin partner, men de kan inte släppa taget om relationen. Vanligtvis är de så olyckliga att relationen oftast påverkar deras hälsa, deras själsliv och deras emotionella välbefinnande. De förmår inte släppa tagit även om deras partners slår dem och de är i fysisk fara. De är rädda för att vara ensamma. De är rädda för förändring. De vill inte såra eller överge sin partner - "Jag hatar dig men lämna mig inte."

Narcissistiska kärleksberoende personer använder dominans, förförelse och att ”portionera ut” bekräftelse och uppmärksamhet för att kontrollera sin partner. Till skillnad från medberoende personer - som ju accepterar en hel del obehag - accepterar inte narcissister något som stör deras lycka eller välbefinnande. De är självupptagna och deras låga självkänsla maskeras av deras storslagenhet. I stället för att visa besatthet i relationen, verkar den narcissistiska kärleksberoende dessutom ointresserad och oberörd. De verkar inte ens vara kärleksberoende. Sällan vet du ens om att personen är ”krokad” i en kärleksberoende relation tills du försöker lämna dem. Då kommer de inte längre att vara ointresserad och likgiltig. De kommer att få panik och använda det de har till sitt förfogande för att hålla fast vid relationen-inklusive våld.
Många terapeuter har förkastat idén om att narcissister kan vara kärleksberoende, men detta kan bero på att de sällan söker behandling. Om man någonsin sett hur vissa narcissister reagerar på upplevd eller verklig avvisning, kommer man att se att de verkligen är "krokade" i relationen.

Ambivalenta kärleksberoende lidar av undvikande personlighetsstörning eller det man i SLAA kallar emotionell anorexi. De har inte svårt att släppa taget, de har svårt att gå vidare. De längtar desperat efter kärlek, men på samma gång är de livrädda för intimitet. Denna låsning är plågsam.  Ambivalenta kärleksberoende personer kommer i olika former också. De är listade nedan.

Fackelbärare (”håll lågan levande!”) är ambivalenta kärleksberonde personer som är besatta av någon som är otillgänglig. Detta kan göras utan att agera ut (att lida i tystnad) eller genom att ”jaga” den person de är kära i. Vissa fackelbärare är mer tvångsmässiga än andra. Denna form av kärleksberoende livnär sig på fantasier och illusioner. Det är också känt som obesvarad kärlek eller s.k. limerence.

Sabotörer är ambivalenta kärleksberoende personer som förstör relationer när de börjar bli allvarliga eller när de kommer till en punkt i relationen där deras egen rädsla för intimitet kommer fram. Detta kan vara när som helst – till exempel innan första dejten, efter första dejten, efter sex eller efter det att frågan om åtaganhet kommer upp i relationen.

Förföriska undan hållare är de ambivalenta kärleksberoende personer som alltid är tillgängliga när de vill ha sex eller sällskap. När de blir rädda eller känner sig osäkra, börjar de dra sig undan antingen sällskap, sex, kärlek, eller något annat som får dem att känna sig oroliga. Om de lämnar relationen när de blir rädda för sårbarheten i relationer, är de sabotörer. Om de fortsätter med att upprepa mönstret att vara tillgängliga/otillgängliga är de förföriska undan hållare.

Romantik beroende personer är ambivalenta kärleksberoende personer som är beroende av flera partners. Till skillnad från sexberoende personer, som försöker undvika helt att binda sig, är den som är romantik beroende åtagen med alla sina partners i mer eller mindre hög grad, även om de romantiska förbindelserna är kortlivade eller händer samtidigt. Med "romantik" menar vi sexuell passion och pseudo-emotional intimitet. Observera att även om romantik beroende personer är åtagna i sina relationer till en viss grad, är deras mål (förutom att få ”bli hög” av romantik och drama) att undvika åtaganden eller bindning på en djupare nivå. Ofta förväxlas romantik beroende med sexmissbrukare eller sexberoende personer.

En anmärkning om ambivalenta kärleksberoende personer: Inte alla som undviker är kärleksberoende. Om en person accepterar sin rädsla för intimitet och för sociala situationer och inte fastnar för otillgängliga människor, eller bara håller sin umgängeskrets liten och ”hanterlig” och aldrig utsätter sig för risker i relationer är man inte nödvändigtvis en ambivalent kärleksberoende. Men om man lider i det tysta och är olycklig därför att man träffar otillgängliga personer gång på gång, eller saboterar det ena förhållandet efter det andra, eller har en serie av romantiska affärer, eller bara känner sig nära när man är med en annan person som också ägnar sig åt att undvika, kan man vara en ambivalent kärleksberoende.

Kombinationer
En del personer har mer än en typ av kärleksberoende. Många av dessa typer överlappar varandra och kan också kombinera sig med andra beteendemässiga problem eller beroenden. Till exempel kan man vara medberoende, alkoholist och kärleksberoende. Eller en kärleks – och relationsberoende. Det viktiga är att identifiera sin egen personliga profil så man vet vad man behöver tillfriskna från och för de behandlings strategier som kan vara aktuella, om man går i behandling för sitt kärleksberoende.

Robert var en kärleksberoende, relationsberoende, romantik beroende och sexberoende. Han var gift, men ville inte skilja sig från sin hustru sen 20 år, trots att han inte var kär i henne (relationsberoende). Hans utagerande var onani till pornografi när hans fru inte var hemma (sexberoende typ 2 - voyeurism). Han hade affärer med flera andra kvinnor samtidigt utan att sin fru visste det. Han brydde sig verkligen om alla dessa kvinnor (romantik beroende). En dag träffade han Jennifer och blev kär i henne. Det tog inte lång tid innan han blev besatt av henne. Hon ville inte vara med honom eftersom han var gift, så han började mer och mer pocka på hennes uppmärksamhet på många olika sett (kärleksberoende). Robert skilde sig äntligen från sin fru som en del av sin egen tillfrisknandeprocess, kastade in handduken när det gällde pornografin och gifte sig med kvinnan han var besatt av. I början var hans svartsjuka utom kontroll, men efter några år av terapi och 12-stegs möten började han lita till sin nya fru mer och mer. Eftersom hon var mogen, välgrundad och hade hög självkänsla, började relationen normaliseras. Idag är alla Roberts beroenden i remission.

Narcissister och medberoende: Det är mycket vanligt att kärleksberoende personer hamnar i relationer med andra kärleksberoende personer. Den vanligaste typen av kärleksberoende par är en medberoende och en narcissist. Ifrån början är narcissister ofta förföriska. Efter att de har krokat sin medberoende partner förändras de. Här är ett exempel på en narcissist/medberoende relation.

Agneta och Jan träffades på en bar och var omedelbart attraherade av varandra. Inom några dagar hade Agneta (den medberoende) blivit kär i Jan (narcissisten). Från början var hon hjälpsam, omvårdande, uppmärksam och gjorde allt för att göra honom glad. Jan å andra sidan verkade inte kunna verken vara kvar i eller lämna relationen, efter att de hade älskat. Han höll inte tider, lät bli att ringa tillbaka när Agneta hade ringt honom, sågs tillsammans med andra kvinnor, blev mycket dominerande och för det mesta verkade ointresserad och avlägsen i relation till Agneta. Ändå gifte de sig sex månader senare. Hon var kär i honom och hoppades i hemlighet att han skulle förändras.
Efter giftemålet fortsatte Jan sina utagerande mönster, särskilt när det gäller hans försummelse av henne och hans affärer med andra kvinnor. När Agneta protesterade ”tokig-gjordes” hon av Jan tills hon slutade prata med honom om hur de hade det i sin relation. Detta pågick i flera år. Agneta försökte rädda sitt äktenskap genom att blidka Jan på alla sätt hon kunde komma på, men han fortsatte att göra som han ville. Så småningom slutade Agneta älska Jan och tänkte lämna honom, men hon kunde bara inte förmå sig att möta ensamheten och att vara singel och ”misslyckad” igen. Det här var bättre än ingenting, tänkte hon. Så hon fortsatte sitt medberoende beteende genom att alltid försöka se till att Jan hade det bra, även om det innebar att hon offrade sin egen lycka i processen. Så småningom sökte Agneta rådgivning och inom ett år kände hon sig stark nog att lämna relationen. Han hade andra idéer. Första gången Agneta tog upp ämnet om skilsmässa skrattade han åt henne. Han hotade henne verbalt. Den dag hon presenterade honom med skilsmässopapperna slog han henne så illa att hon var tvungen att söka sig till sjukhuset. Det verkar som att trots sin brist på kärlek och respekt för Agneta var Jan beroende av henne och relationen de delade. Han kände också att om han inte kunde få henne, skulle ingen annan få det heller.
Så småningom befriades Agneta från Jan trots att han förföljd henne i månader och t.o.m. hotade att döda henne om hon inte kom tillbaka. Tack och lov upphörde även detta till slut.

Man behöver bara läsa tidningarna för att inse att en sådan dödlig kombination av medberoende och narcissism kan leda till mord.

Kärleksberoende interaktion: Många kärleksberoende personer kan byta utagerande mönster, bl.a. eftersom de har mer än en underliggande trauma. Till exempel kan en relationsberoende vara medberoende i en specifik relation för att slutligen gå ur förhållandet och bli kär i någon som inte är tillgänglig. Plötsligt är vår relationsberoende en besatt kärleksberoende eller fackelbärare.
Även narcissister kan byta -tro det eller inte. De kan t.ex. under många år vara i en serie av olika relationer och spela rollen av den dominerande, likgiltiga partnern. Men om de någonsin faller hårt i relationen kan de lätt byta till en fackelbärare eller besatt kärleksberoende. Om de blir förälskade i en annan narcissist kan de t.ex. vara en medberoende kärleksberoende i den relationen då de inte har något annat val, eftersom den andra narcissisten inte kommer att acceptera någonting annat. Även ambivalenta kärleksberoende personer kan bli besatta istället för att avsluta relationen, eftersom de är beroende.
Kärleksberoende personer byter utagerande mönster på grund av separationsångest. Om en annan form av beteende är nödvändigt för att blidka en partner och hålla fast honom eller henne kommer den kärleksberoende anta detta beteende. Är det ett spel? Ibland. . . Men om den kärleksberoende har svaga personlighetsgränser och låg självkänsla, kan de faktiskt ”bli den andra personen” under inflytande av beroendet. Poängen här är inte att identifiera alla exempel på övergångar eller att ens behöva förklara det, utan att påpeka det och lära sig av det.

Slutsats: Om allt detta verkar komplicerat så är det. Det enda skälet till att det är viktigt är för att det gör skillnad när det gäller behandling. Medberoende kärleksberoende personer behöver till exempel ett uppsving i självförtroende och själv-acceptans. De behöver lära sig att tänka bättre om sig själva. Narcissistiska kärleksberoende personer använder å andra sidan grandiositet för att stärka låg självkänsla och behöver komma ner på jorden. De behöver lära sig lite ödmjukhet och hur man blir "osjälvisk". Ambivalenta Kärleksberoende personer behöver hitta en hälsosam relation och vara engagerade i den även när deras rädslor hotar att överväldiga dem. Men mest av allt är förståelsen för kärleksberoende grunden för att kunna göra relevanta behandlingsplaner. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar